Τι νέο υπάρχει;
2019/07/25
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Διόρθωση σφάλματος)
2019/07/21
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Κύρια ενημέρωση)
2019/07/15
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (4K Monitor Support)
2019/07/09
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.83 - (Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Βελτίωση + 4K Monitor Support)
Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Nikitich. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/07/08
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.28 - (Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Nikitich. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/07/07
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Ελληνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/07/06
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Ελληνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/07/05
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.34 - (Υποστήριξη Ελληνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Κύρια ενημέρωση)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/07/04
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.27 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2019/07/03
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Διόρθωση σφάλματος)
2019/07/02
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.29 - (Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Nikitich. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/07/01
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Κύρια ενημέρωση)
2019/06/30
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Nikitich. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/06/29
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.49 - (Βελτίωση)
2019/06/28
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (4K monitor support)
2019/06/27
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.38 - (Βελτίωση)
2019/06/26
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (4K monitor support)
2019/06/25
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Κύρια ενημέρωση)
2019/06/24
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.26 - (Κύρια ενημέρωση)
2019/06/23
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.28 - (Βελτίωση)
2019/06/22
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Βελτίωση)
2019/06/22
Added Spanish language support to Moo0 installer.
It was made possible by TienShenLong·Peru. Thanks really a lot!!
2019/06/21
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Κύρια ενημέρωση + 4K monitor support)
2019/06/20
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.38 - (4K monitor support)
2019/06/19
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (4K monitor support)
2019/06/18
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.33 - (Κύρια ενημέρωση + 4K monitor support)
2019/06/17
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Βελτίωση + 4K monitor support)
2019/06/16
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (4K monitor support)
2019/06/15
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.83 - (4K monitor support)
2019/06/14
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (4K monitor support)
Η υποστήριξη Thai κατέστη δυνατή χάρη στον Vattikorn Donsakul (Sumo). Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/06/13
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (Διόρθωση σφάλματος + 4K monitor support)
2019/06/12
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.37 - (Βελτίωση + 4K monitor support)
2019/06/11
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.27 - (Διόρθωση σφάλματος + 4K monitor support)
2019/06/10
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (4K monitor support)
2019/06/07
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.48 - (Βελτίωση + 4K monitor support)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/29
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Διόρθωση σφάλματος + Windows 8.1/10 Support + 25 language support)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Descko. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Norwegian κατέστη δυνατή χάρη στον Øistein. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/28
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.37 - (Διόρθωση σφάλματος + Windows 8.1/10 Support + 24 language support)
2019/05/27
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.82 - (Διόρθωση σφάλματος)
2019/05/26
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.81 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση + Windows 8.1/10 Support)
2019/05/25
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Βελτίωση + Windows 8.1/10 Support + 24 language support)
Η υποστήριξη Slovenian κατέστη δυνατή χάρη στον dr. Vinko Kastelic. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/24
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Διόρθωση σφάλματος + Windows 8.1/10 Support + 23 language support)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/22
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Διόρθωση σφάλματος + Windows 8.1/10 Support + 24 language support)
2019/05/21
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Διόρθωση σφάλματος + Windows 8.1/10 Support + 18 language support)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ισπανικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον ELF_VIGO. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ισπανικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον TranslatorMx στο TranslatorCityMx . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/20
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον TN-Man. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον TienShenLong·Peru. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/19
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.47 - (Βελτίωση + 23 language support)
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Adil KAHRAMAN. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/18
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/17
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.82 - (Supported Recent Ryzen 5 and 7)
2019/05/16
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Διόρθωση σφάλματος + Windows 8.1/10 Support + 22 language support)
2019/05/15
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.26 - (Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/14
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Windows 8.1/10 Support + 29 language support)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον anonymous. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Hebrew κατέστη δυνατή χάρη στον E.N.. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2019/05/13
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.81 - (Βελτίωση)
2019/05/08
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.32 - (Κύρια ενημέρωση + Windows 10 Support + 21 language support)
2019/05/06
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Διόρθωση σφάλματος + 27 language support)
2019/05/04
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Διόρθωση σφάλματος + 26 language support)
2019/05/02
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.36 - (Διόρθωση σφάλματος + 19 language support)
2019/04/30
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (Διόρθωση σφάλματος + 22 language support)
2019/04/28
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Διόρθωση σφάλματος + 22 language support)
2019/04/24
We have supported 7 more languages for our websites.

Spanish (spa.moo0.com)
Portuguese (por.moo0.com)
Turkish (tur.moo0.com)
Polish (pol.moo0.com)
Indonesian (ind.moo0.com)
Thai (tha.moo0.com)
Vietnamese (vie.moo0.com)

We couldn't find voluntary translators this time. So, we had to rely on machine translations. There probably are many improper translations this time. If you are familiar with any of these languages, and can find where and how to fix them, please help us. Thank you sincerely in advance.

We also did the same for our offspring site: ipee.at

By this, we have completed supporting 22 languages so far. We hope that more people can enjoy our tools.

Have a nice day and happy computing!
2019/03/17
We've set up our own "fast" download server.

We are sorry to have kept you waiting for this long without many download links fixed. Also, thank you sincerely for your kind donations, which made this possible this time.
2018/07/06
We regrettably had to stop the distribution of "Moo0 Video Downloader (1076+ Websites)".

followed by the recent situations of:

1. Currently, the most of our free download links have been gone suddenly. (by Download.com)

2. We are hurrying up to restore them and still considering "every" idea, very kindly given by our users (thank you so much!); To continue providing this amount of download traffic stably for everyone world-wide, we may need a steady partnership with the other organizations and the change of our operation style as well.

3. Their partnership policies can't match up with the distribution of "Moo0 Video Downloader". We believe we've kept the distribution as leagally as possible for our users, though...

We currently may have to prioritize all the other software's continued distribution over this single software.
We'd ask for your understanding. We are sincerely sorry for our fans of this software... It was really nice software for sure.

We are now preparing the new download mechanism and the new style of our operation style to support it, accordingly.
Please, give us a little more time. We are indeed hurrying up to cope with this sudden changes.
2018/06/26
Download.com has suddenly removed all our download pages (45 of all our products) since a couple weeks ago.
Therefore, many of our free download links are currently off.
We are sorry for the inconvenience right now.


We are currently brain-storming what we should do from this point. Our server can't sustain this amount of download traffic alone...
What shoud we do...? We'd really appreciate any ideas from anybody.
We can't decide which path to take immediately.
2018/03/11
About the "false detections" by Kaspersky anti-virus and its related engines. (Part-3)

Again,
------------------ from Kaspersky.com ------------------
Moo0 VideoDownloader v1.14 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Utube-DL.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.
-------------------------------------------------------

Kaspersky told us that these were all "false detections" again. (Avast, AVG, Norton, McAfee and all are saying "Clean" from the first, again.) The recent "false detections" by Kaspersky and its related engines "against us" would continue forever. (We've been trying to contact them to resolve this issue; however, "no reply" has been given to us, yet. ... nothing but sadness in our hearts.) Please, decide which one to trust, by yourself. (Of course, we belive we have been clean 100% "always".)
2018/03/07
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2018/02/27
About the "false detections" by Kaspersky anti-virus and its related engines. (Part-2)

According to Kaspersky, our Moo0 Video Donwloader v1.13 contained a virus:
-----------------------------------------------
Utube-DL.exe - Trojan.Win32.FakeAv.tdkm
-----------------------------------------------

However, Kaspersky now says it was a "false detection" again,
------------------ from Kaspersky.com ------------------
Utube-DL.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.
-------------------------------------------------------

Please, don't worry about this file. This file is "Clean". (Avast, AVG, Norton, McAfee and all are saying "Clean" from the first.) The recent "false detections" by Kaspersky and its related engines "against Moo0 Tools" may continue forever. (We've tried to contact them, but we have never received any replies.) Please, decide which one to trust at your own risk, if you continue to use our Moo0 Tools. (Of course, we belive we are 100% clean "always".)
2018/02/25
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Ελληνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2018/02/21
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.80 - (Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + AMD Ryzen Temperature Readings + The Latest SSD Support)
Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Max. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2018/02/18
About the "false detections" by Kaspersky anti-virus and its related engines.

According to Kaspersky,
------------------ from Kaspersky.com ------------------
Moo0 AudioRecorder v1.46 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 SystemMonitor v1.79 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 RightClicker Pro v1.56 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 VideoCutter v1.10 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 VideoResizer v1.24 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.

Moo0 VideoAudioExtractor v1.14 Installer.exe
Sorry, it was a false detection. It will be fixed.
-------------------------------------------------------

Please, don't worry about these. These are "ALL Clean". (Avast, AVG, Norton, McAfee and all the others are saying "Clean".). The "false detections" by Kaspersky and its related engines will be fixed shortly or someday.
2018/02/14
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.79 - (Intel HD Graphics Usage Readings + The Latest GPU Support: ReDo2)
2018/02/09
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.78 - (The Latest GPU Support: ReDo)
2018/02/05
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.77 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Windows 10 Support + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Γαλλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Michel Pfaehler. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2018/01/30
10 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.35 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το FFmpeg έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.56 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.56 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.46 - (Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
2018/01/29
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Κύρια ενημέρωση + Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2018/01/28
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.55 - (Windows 10 Support (Re-Do) + Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.55 - (Windows 10 Support (Re-Do) + Διόρθωση σφάλματος)
2018/01/27
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Κύρια ενημέρωση + Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
2018/01/26
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Major Update (Re-Do) + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2018/01/25
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Major Update (Re-Do) + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2018/01/24
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.34 - (Κύρια ενημέρωση + Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
2018/01/23
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Κύρια ενημέρωση + Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
2018/01/22
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Κύρια ενημέρωση + Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
2018/01/21
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.54 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας + Υποστήριξη Slovenian γλώσσας + Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.54 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας + Υποστήριξη Slovenian γλώσσας + Windows 10 Support + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Περσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Asom Nookin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Slovenian κατέστη δυνατή χάρη στον dr. Vinko Kastelic. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2018/01/17
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2018/01/16
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Cml DRS . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Aygün Yerdeniz στο ANDROİTÜRK * Türkçe Çeviri Platformu . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2018/01/15
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2018/01/14
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον ㄚ龍@阿榮中文化俱樂部. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Cml DRS . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Aygün Yerdeniz στο ANDROİTÜRK * Türkçe Çeviri Platformu . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2018/01/13
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.33 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2018/01/12
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.45 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το FFmpeg έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Κύρια ενημέρωση)
2017/12/25
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.44 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Υποστήριξη Πορτογαλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πορτογαλικών κατέστη δυνατή χάρη στον VIMARANIS. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρουμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Kevin A. Beraca. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2017/12/25
Merry Christmas And Happy New Year! We have updated Moo0 Voice Recorder after 4 years.
2017/12/21
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ελληνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2017/12/18
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας + Υποστήριξη Ελληνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Κύρια ενημέρωση)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον Rainbow2408 彩虹人 . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rivnin . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2017/12/17
We have created a tiny offspring site: ipee.at, where you can easily lookup IP addresses, countries, locations and etc. Please take a look, if you are ever interested.
2017/12/12
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής (Βραζιλίας) γλώσσας + Υποστήριξη Κορεατικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον Evandro Rommel Torres . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κορεατικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον rukino. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Paquelo . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Aygün Yerdeniz στο ANDROİTÜRK * Türkçe Çeviri Platformu . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2017/12/12
Added Thai language support to Moo0 installer.
It was made possible by Thanet Nuanyoo. Thanks really a lot!!
2017/12/06
@_@ ... still remember us..? We had to be away from our developments for the last 4 years. but, now.., we are preparing to come back again, backed by many people's kind words.

Thank you sincerely for all your kind supports...

Well..., then. What should we update first? All up to you! :)
2013/11/14
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Κύρια ενημέρωση)
2013/11/01
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/10/31
Happy Halloween! Moo0 FaceBook Fan Page has been opened today!
2013/10/30
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/10/29
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/10/29
Moo0 Twitter account has been newly opened!
2013/10/27
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.76 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/10/25
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.43 - (Υποστήριξη Ελληνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/10/08
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Βελτίωση)
2013/09/29
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/09/25
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Υποστήριξη Thai γλώσσας)
2013/09/19
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.42 - (Βελτίωση)
2013/09/07
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Vicente Rosales στο Epicator . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/29
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.75 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/08/28
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arcady Otdelnov στο Мой компьютер . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/27
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Yego®ka. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/26
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.41 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/08/24
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Yego®ka. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/23
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arcady Otdelnov στο Мой компьютер . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/22
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/08/21
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.56 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.53 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.53 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.74 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/20
9 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.36 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.80 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Προβολή εικόνων SP έχει ενημερωθεί σε 1.80 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/19
5 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.32 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.31 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.58 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.40 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/18
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/17
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Βελτίωση)
2013/08/17
7 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/16
5 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/08/12
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Βελτίωση)
2013/08/10
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/07/30
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/07/26
Το null έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/07/25
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/07/24
Moo0 Chinese (Simplified) Web Site has been updated today!
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/07/23
Το null 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
2013/07/05
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.30 - (Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον R.Chabloz. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/29
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.29 - (Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον R.Chabloz. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/25
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/24
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/23
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.55 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/22
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.52 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.52 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/06/21
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.51 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.51 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/20
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.57 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.35 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/19
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.50 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.50 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.73 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/18
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.31 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.28 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/17
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.39 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/16
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.79 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το Προβολή εικόνων SP έχει ενημερωθεί σε 1.79 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας)
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.49 - (Υποστήριξη Ουγγρικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Windows 8 Support + Βελτίωση)
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.49 - (Υποστήριξη Ουγγρικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Windows 8 Support + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/16
Added Hungarian (Revision) language support to Moo0 installer.
It was made possible by lostprophet at Lostprophet Magyarítások. Thanks really a lot!!
2013/06/12
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/06
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Αραβικών κατέστη δυνατή χάρη στον Ehap Metwally Aly Hassan . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/05
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.30 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/06/04
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/06/03
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/06/02
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/06/01
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/31
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/05/30
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/05/29
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/28
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/27
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/05/24
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Βελτίωση)
2013/05/23
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/22
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/05/21
Το FFmpeg έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Windows 8 Support + Βελτίωση)
2013/05/20
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/19
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Βελτίωση)
2013/05/18
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/17
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.29 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/05/16
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/05/15
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/05/14
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.72 - (Βελτίωση)
2013/05/13
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.27 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/13
Added Swedish language support to Moo0 installer.
It was made possible by Göran Malmberg, Idre, Sweden. Thanks really a lot!!
2013/05/12
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.78 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)
Το Προβολή εικόνων SP έχει ενημερωθεί σε 1.78 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/11
Το Αποκοπή βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/10
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.71 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/05/09
Changed the server communication settings for when the program installers are being downloaded. This is due that some browsers, especially IE and Opera, keep failing to accept gziped streams for exe files enen while their request headers say they can. The download speed of our program files may get slower from now on due to this change, but please understand it accordingly.
2013/05/08
Το Αποκοπή βίντεο 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
2013/05/07
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.70 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/05
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Βελτίωση)
2013/05/04
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.77 - (Υποστήριξη Πολωνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Προβολή εικόνων SP έχει ενημερωθεί σε 1.77 - (Υποστήριξη Πολωνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)

Η υποστήριξη Πολωνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/03
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας + Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ρουμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Jaff (Oprea Nicolae) στο MIDI MANiACS . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/05/02
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.38 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/05/01
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2013/04/30
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.69 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.37 - (Διόρθωση σφάλματος)
2013/04/29
12 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.28 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.26 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.54 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Υποστήριξη Serbian (Cyillic) γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Serbian (Cyrillic) γλώσσας + Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.76 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Προβολή εικόνων SP έχει ενημερωθεί σε 1.76 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Serbian (Cyrillic) γλώσσας)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Ρουμανικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας + Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρουμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Jaff (Oprea Nicolae) στο MIDI MANiACS . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Serbian (Cyrillic) κατέστη δυνατή χάρη στον Ozzii . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/28
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/27
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.27 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2013/04/26
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.68 - (Υποστήριξη Serbian (Cyrillic) γλώσσας + Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Serbian (Cyrillic) κατέστη δυνατή χάρη στον Ozzii . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/25
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.36 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/24
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2013/04/23
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Windows 8 Support + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2013/04/22
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.56 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/20
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.26 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/19
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.35 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας + Υποστήριξη Κορεατικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον JK. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/18
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.67 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2013/04/17
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Estonian γλώσσας)
Η υποστήριξη Estonian κατέστη δυνατή χάρη στον Toivo Purge . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/16
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/15
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Finnish γλώσσας + Windows 8 Support + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Finnish κατέστη δυνατή χάρη στον Marco Lindgren. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/10
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.66 - (Υποστήριξη Βουλγαρικής γλώσσας + Windows 8 Support + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Βουλγαρικών κατέστη δυνατή χάρη στον Alert . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/09
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.34 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας + Windows 8 Support + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον JK. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/08
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Βουλγαρικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Βουλγαρικών κατέστη δυνατή χάρη στον B.Zh. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/08
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Γαλλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον R.Chabloz. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/07
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας + Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας + Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας + Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.75 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Προβολή εικόνων SP έχει ενημερωθεί σε 1.75 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Αραβικών κατέστη δυνατή χάρη στον Majed Alotaibi. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Gilbert Zhang . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/06
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.34 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/05
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Ralph Hiesl. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/05
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής (Βραζιλίας) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον Fernando Paladini (pCreations) στο TechSempre . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/05
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Croatian γλώσσας + Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας + Windows 8 Support + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Croatian κατέστη δυνατή χάρη στον Alen Bajo. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2013/04/05
Sorry for the delayed handling of all the translation files we've received during Nov, 2011 ~ Apr, 2013. It was due to the health problem of one of our main developers. He's feeling fine now, and we'll be restarting to handle the translations from the older submits now. Our deepest apologies and sincere thanks to all our kind translators.
2013/03/29
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.33 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2012/12/09
37 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Βελτίωση)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.55 - (Βελτίωση)
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (Βελτίωση)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Βελτίωση)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.32 - (Βελτίωση)

Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Βελτίωση)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Βελτίωση)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Βελτίωση)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Βελτίωση)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Βελτίωση)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Βελτίωση)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Βελτίωση)

Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Βελτίωση)
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Βελτίωση)
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Βελτίωση)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Βελτίωση)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Βελτίωση)
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Βελτίωση)

Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Βελτίωση)
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Βελτίωση)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Βελτίωση)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Βελτίωση)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Βελτίωση)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Βελτίωση)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.33 - (Βελτίωση)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.74 - (Βελτίωση)
Το Προβολή εικόνων SP έχει ενημερωθεί σε 1.74 - (Βελτίωση)

Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.53 - (Βελτίωση)

Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.48 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το RightClicker Pro έχει ενημερωθεί σε 1.48 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Βελτίωση)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.65 - (Βελτίωση)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Βελτίωση)

Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Βελτίωση)
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Βελτίωση)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Βελτίωση)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Γιώργο Μαλαμά. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2012/07/15
6 Web Applications κυκλοφόρησαν πρόσφατα!
Το What's your IP? 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το What's his/her IP? 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Whois (Domain Owner Info) 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το HTML Compressor 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Javascript Compressor 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το CSS (Style Sheet) Compressor 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
2012/07/15
We have relocated/upgraded our main server today. Due to this, we won't be able to send any emails from our server for the next 2 weeks. Sorry for the inconvenience.
2012/07/14
Sorry for our long absence for the last half year. It was due to the health problem of our main developer. He's fine now, and we'll be coming back very soon.
2011/11/07
Moo0 French Web Site has been updated today!
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/10/14
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.73 - (Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Η υποστήριξη Γαλλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/10/11
Moo0 Russian Web Site has been updated today!
Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον fishercool. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/10/08
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Διόρθωση σφάλματος)
2011/10/05
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2011/09/30
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Διόρθωση σφάλματος)
2011/09/29
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Γιώργο Μαλαμά. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/09/28
Moo0 Danish Web Site has opened today!

The Danish localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Rasmus Blomqvist

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2011/09/27
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Βελτίωση)
2011/09/26
Our email server is back online again. We are terribly sorry for any troubles you might have gone through. We'll do our best not to let this happen again.
2011/09/26
Our email server has been down for the last several days (probably since Sep 21st). We are curretly fixing it up in a hurry. We are sorry for the inconvenience.
2011/09/23
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το FFmpeg έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Βελτίωση)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/09/23
Moo0 French Web Site has been updated today!
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/09/18
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.47 - (Υποστήριξη Ινδονησιακής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ινδονησιακών κατέστη δυνατή χάρη στον elda taluta. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/09/16
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Το FFmpeg έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2011/09/10
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Greek (partial) γλώσσας + Υποστήριξη Indonesian (partial) γλώσσας)
2011/09/08
ImageInColors has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 画像いろんな色へ - 簡単な操作で画像の色相や彩度、輝度をさまざまに変更できるソフト
2011/09/08
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Γιώργο Μαλαμά. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/09/08
Moo0 Greek Web Site has opened today!

The Greek localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Γιώργο Μαλαμά

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2011/09/07
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.72 - (Υποστήριξη Ινδονησιακής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ινδονησιακών κατέστη δυνατή χάρη στον Nidlol Masyhud (Zaid bin Tsabit for Translation) στο Jaring Hikmah . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/09/06
Moo0 Swedish Web Site has opened today!

The Swedish localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Göran Malmberg, Idre, Sweden

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2011/09/02
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Βελτίωση)
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Βελτίωση)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Βελτίωση)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Βελτίωση)
2011/08/31
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Βελτίωση)
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Video Info έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Βίντεο στο Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/08/31
Moo0 Italian Web Site has been updated today!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/08/28
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/08/27
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.13 - (Υποστήριξη Δανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Δανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rasmus Blomqvist. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/08/25
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.52 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/08/23
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.46 - (Υποστήριξη Chienese (Traditional) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον a0683e22 . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον alex . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/08/22
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Διόρθωση σημαντικού σφάλματος)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Διόρθωση σημαντικού σφάλματος)
Το FFmpeg έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Διόρθωση σημαντικού σφάλματος)
2011/08/21
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Βελτίωση)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Βελτίωση)
2011/08/21
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το FFmpeg έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Διόρθωση σφάλματος)
2011/08/20
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Διόρθωση σφάλματος)
2011/08/14
5 προγράμματα κυκλοφόρησαν πρόσφατα!
Το Μετατροπέας βίντεο 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Video Info 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Αλλαγή μεγέθους βίντεο 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Βίντεο στο Mp3 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το FFmpeg 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
2011/08/12
33 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.22
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.54
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Κύρια ενημέρωση)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.19
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.31

Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.12
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.12
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.08
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.09
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.10
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.12
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.11

Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.05
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.16
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.06
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.16
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.12
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.12

Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.10
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.06
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.21
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.06
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.18
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.18
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.32 - (Icon Change)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.71

Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.51

Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.45
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.13
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.64 - (Διόρθωση σημαντικού σφάλματος)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.05

2011/08/12
Update: We are coming back very soon. We are terribly sorry to have not replied to any e-mails, for this long period of time. Especially, many kind translators... We are terribly sorry to have not replied to you. We are almost back. Please wait just a little bit more...
2011/03/09
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Βελτίωση)
2011/03/04
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Κύρια ενημέρωση)
2011/02/24
7 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.53
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.18
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.11
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.07
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.08
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.10
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.50
2011/02/22
7 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.09
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.20
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.05
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.17
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.17
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.31
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.70
2011/02/21
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Διόρθωση σφάλματος)
2011/02/10
7 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.21
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.17
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.30
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.11
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.15
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.05
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.63
2011/02/10
Added Serbian language support to Moo0 installer.
It was made possible by ozzii. Thanks really a lot!!
2011/02/10
Added Turkish (Revision) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Yavuz Aydemir. Thanks really a lot!!
2011/02/09
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.44 - (Υποστήριξη Chienese (Simplified) γλώσσας + Υποστήριξη Σερβικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Chiense (Simplified) κατέστη δυνατή χάρη στον Mr.black . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σερβικών κατέστη δυνατή χάρη στον ozzii. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/02/08
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον Li-Shaing Roung στο 微風山谷. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Habeck. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/02/07
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον 丁齐圆. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον 丁齐圆. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2011/01/31
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Βουλγαρικής γλώσσας)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας)

Η υποστήριξη Βουλγαρικών κατέστη δυνατή χάρη στον Tegote. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον 澄澄(僅翻譯原翻譯作者未翻譯之字串) . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/11/28
12 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.52 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.29 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.62 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Γαλλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/11/08
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.28 - (Βελτίωση)
2010/11/04
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Βελτίωση)
2010/11/03
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.51 - (Βελτίωση)
2010/10/31
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.27 - (Υποστήριξη French (Addition) γλώσσας + Υποστήριξη Italian (Addition) γλώσσας)
Η υποστήριξη French (Addition) κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Italian (Addition) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/10/28
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Βελτίωση)
2010/10/23
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.43 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/10/18
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.26 - (Κύρια ενημέρωση)
2010/10/14
SystemMonitor has been reviewed by "Softpedia". - Moo0 SystemMonitor 1.61 - System Performance Monitor
(5 Stars Rating - Thank You!)
2010/10/07
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.61 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/10/06
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.60 - (Added GPU Temperature Field + Διόρθωση σφάλματος)
2009/10/04
Moo0 French Web Site has been renewed and reopened today!

The French localization of the web site (revisions and additions) and the most Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation works by:

Christian LEFEVRE

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works. Thank you so much!!
2010/10/04
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Added More Targets)
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/30
7 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.49 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ουκρανικών κατέστη δυνατή χάρη στον askold.uaix στο тумблер пиарофага . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/28
WindowMenuPlus has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 窓メニュー拡張器 1.08 - ウィンドウのシステムメニューに便利な機能を追加できるユーティリティ
2010/09/28
WindowMenuPlus has been introduced by a Brazilian Portuguese site "Baixaki". - Moo0 WindowMenuPlus 1.09 - "Adicione mais opções para o Windows Explorer para personalizar o visual da sua Área de trabalho e fazer alterações importantes."
2010/09/22
ColorPicker has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 【今日のお気に入り】画面から抽出した色を調整してカラーコード取得「Moo0 色選択器」
2010/09/21
DiskCleaner has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 要らないファイルやプライバシー情報を手軽に“掃除”できる「Moo0 HDD掃除機」
2009/09/21
Moo0 Ukrainian Web Site has opened today!

The Ukrainian localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

askold.uaix at тумблер пиарофага

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
Please visit his website and tell him your thanks!
2010/09/21
9 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας + Added New Menu)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.69 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ουκρανικών κατέστη δυνατή χάρη στον askold.uaix στο тумблер пиарофага . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/20
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.42 - (Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Γαλλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/20
Added French (Revision) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Christian LEFEVRE. Thanks really a lot!!
2010/09/14
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/11
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/09
5 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/04
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πορτογαλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Ivo Frazão . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον J-O.N. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/01
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.50 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ουκρανικών κατέστη δυνατή χάρη στον askold.uaix στο аскольдочное ранение . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Βενετικών κατέστη δυνατή χάρη στον Fabio Lazarin στο el galepin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/09/01
Added Ukrainian language support to Moo0 installer.
It was made possible by askold.uaix at аскольдочное ранение. Thanks really a lot!!
2010/08/23
TransparentMenu has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 【今日のお気に入り】Windows上のメニュー表示を半透明化・配色変更「Moo0 透明メニュー」
2010/08/19
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.30 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.68 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/08/13
We have changed the default locations of our software PAD files.

We've changed the default locations of our software PAD files. The locations have changed from "https://www.moo0.com/*software_id*/pad/" to "https://www.moo0.com/*software_id*/pad.xml". This is simply because many sites can't adapt to the PAD file locations which don't end with ".xml". We have changed the desctiptions of the field "Application_XML_File_URL" accordingly to the new URLs in all the previous files. We hope your site can adapt to the change easily. Otherwise, we are terribly sorry for all the troubles this time. The new locations wouldn't change any more. Thank you very much for all your understanding in advance. Thank you sincerely to you all.
2010/08/11
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Υποστήριξη Σουηδικής γλώσσας + Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Tony. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Βενετικών κατέστη δυνατή χάρη στον Fabio Lazarin στο el galepin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/08/10
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/08/09
We've improved our software PAD files.

We've corrected some errors in the format of our software PAD files. Also, all our PAD files are now better suited for multiple language support. Please check them out again if you had any problems with our PAD files before.
2010/08/08
Today, we have newly opened 10 of sub-domain Moo0 sites for the purpose of supporting multiple languages better!

These are the new sub-domain sites:
https://ara.moo0.com/
https://bel.moo0.com/
https://deu.moo0.com/
https://fra.moo0.com/
https://ita.moo0.com/
https://jpn.moo0.com/
https://kor.moo0.com/
https://nld.moo0.com/
https://rus.moo0.com/
https://zhs.moo0.com/
2010/08/05
Added Byelorussian (Addition) language support to Moo0 Web Site.
Added Russian (Addition) language support to Moo0 Web Site.

It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2010/08/04
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/08/03
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/08/02
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Added Portable Version)
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/08/01
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.41 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Βενετικών κατέστη δυνατή χάρη στον Fabio Lazarin στο el galepin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/31
4 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Βενετικών κατέστη δυνατή χάρη στον Fabio Lazarin στο el galepin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/30
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/30
Added Byelorussian (Addition) language support to Moo0 installer.
Added Russian (Addition) language support to Moo0 installer.

It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2010/07/29
Anti-Recovery has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - 【今日のお気に入り】復元可能な削除済みファイルを復元不能にする「Moo0 データ復元防止器」
2010/07/29
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ρουμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον F. David στο FiberDownload. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/29
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/07/28
Quick bug fixes on 2 programs.
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/07/28
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Βελτίωση)
2010/07/27
2 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/07/26
6 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Ρουμανικής γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής (Βραζιλίας) γλώσσας)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Βενετικών κατέστη δυνατή χάρη στον Fabio Lazarin στο el galepin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρουμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον F. David στο FiberDownload. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον João Reis στο JManz Blog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/25
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Περσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Hassan Ali Nategh Zadeh στο zolal.net . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/24
Added PAD files to all Moo0 programs!
We have added PAD files to all Moo0 programs! If you are running software listing site, you can now easily update all Moo0 software information automatically! Let's ease our days together! For more information about PAD files, please visit: http://pad.asp-software.org/
2010/07/23
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.67 - (Υποστήριξη Ολλανδικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ολλανδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Hans Postema . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/22
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zapieniony Zgredzmin . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/21
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Αποτροπή ανάκτησης έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
Το Διάφανα μενού έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Πάντα στην κορυφή έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Υποστήριξη Βενετικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Βενετικών κατέστη δυνατή χάρη στον Fabio Lazarin στο el galepin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/21
Added Italian (Addition) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2010/07/17
Added Italian (Addition) language support to Moo0 Web Site.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2010/07/15
It's Moo0's 2-year anniversary today!! We have released 3 new freeware to celebrate this moment!
Το Αποτροπή ανάκτησης 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Διάφανα μενού 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Πάντα στην κορυφή 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
2010/07/14
9 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.48 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.47 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.40 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.58 - (Διόρθωση σφάλματος)

We are very sorry for the recent frequent updates. We'll try to do better. Also, we are releasing some more new programs very soon. Please wait for it!
2010/07/14
Added Hungarian (Partial) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Robert L. at Robert L. Productions. Thanks really a lot!!
2009/07/12
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.39 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας + Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Περσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Hassan Ali Nategh Zadeh στο zolal.net . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ουκρανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Oleksiy Hrabovs'kyy . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/11
8 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.48 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.21 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.47 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.58 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/07/07
7 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.47 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας + Υποστήριξη Περσικά γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.20 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Πολωνικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Σερβικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.46 - (Υποστήριξη Σερβικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.57 - (Υποστήριξη Σερβικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον Gee. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Περσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Hassan Ali Nategh Zadeh στο zolal.net . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Gora Zbigniew . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σερβικών κατέστη δυνατή χάρη στον Slavisa Petkovic . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/07/01
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Περσικά γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Περσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Hassan Ali Nategh Zadeh στο zolal.net . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/06/24
SystemMonitor has been reviewed by "Software Informer". - Watch your PC with Moo0 System Monitor (5 Star Rating - Thank You!)
2010/06/11
DiskCleaner has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 HDD掃除機 1.06 - ハードディスク内の不要なファイルを簡単に“掃除”できるソフト
2010/05/23
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.56 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
2010/05/22
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.19 - (Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
2010/05/21
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
2010/05/20
3 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.29 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/05/19
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Κύρια ενημέρωση)
2010/05/14
5 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Διόρθωση σφάλματος)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.28 - (Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/05/12
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Διόρθωση σφάλματος)
2010/05/09
7 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Multi-Desktop έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το Screenshot έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Simple Timer έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το File Monitor έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Font Viewer έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Image Sharpener έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το XP Desktop Heap έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/05/08
Added Italian (Addition) language support to Moo0 Web Site.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2010/04/30
DiskCleaner has been reviewed by "Softpedia". - Moo0 DiskCleaner 1.04 - Remove cookies, temp and history files from your PC
2010/04/29
7 new freeware have been released today!
Το Multi-Desktop 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Screenshot 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Simple Timer 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το File Monitor 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Font Viewer 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Image Sharpener 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το XP Desktop Heap 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
2010/04/28
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Βελτίωση)
2010/04/28
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.46 - (Υποστήριξη Ιταλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ιταλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/04/28
Added Greek language support to Moo0 installer.
It was made possible by Panagiotis Fotoglou. Thanks really a lot!!
2010/04/19
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.55 - (Υποστήριξη Ολλανδικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ολλανδικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Hans Postema . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/04/16
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.18 - (Βελτίωση)
2010/04/15
Moo0 Chinese (Simplified) Web Site has opened today!

The Chinese (Simplified) localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

chengent

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2010/04/14
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον Gee. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/04/09
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.45 - (Κύρια ενημέρωση)
2010/03/16
Moo0 Dutch Web Site has opened today!

The Dutch localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Hans Postema

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2010/03/15
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Κύρια ενημέρωση)
2010/03/14
Moo0 Arabic Web Site has opened today!

The Arabic localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

alyzeedus_dwadeh at http://www.wata.cc

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2010/02/23
23 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.11
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.43
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Βιετναμικής γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Ολλανδικής γλώσσας + Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.17 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)

Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.04
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.05

Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.11
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.07
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.11

Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Ολλανδικής γλώσσας)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.15
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) γλώσσας)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.12
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.27
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.66 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας)

Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.45

Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.38 - (Υποστήριξη Ολλανδικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Σλοβακικής γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Βελτίωση)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.11
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.54 - (Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον wander . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον LHK. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ολλανδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Hans Postema . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ολλανδικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Geert Delmeiren (Belgium) . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον DODICH στο Dodich Informatique. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Gora Zbigniew . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Grzegorz Sikora . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Σλοβακικών κατέστη δυνατή χάρη στον Igor Stefanko. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Yavuz Aydemir . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Βιετναμικών κατέστη δυνατή χάρη στον Nameless69vn . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2010/02/23
Added Chinese (Simplified) language support to Moo0 installer.
It was made possible by chengent. Thanks really a lot!!
2010/02/23
Added Dutch language support to Moo0 installer.
It was made possible by Geert Delmeiren (Belgium). Thanks really a lot!!
2010/02/23
Added Turkish language support to Moo0 installer.
It was made possible by Yavuz Aydemir. Thanks really a lot!!
2010/01/29
ImageTypeConverter has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 画像タイプ変換器 1.26 - ドラッグ&ドロップだけの簡単な操作で画像形式を変換できるソフト
2009/12/24
RightClicker / Pro has been reviewed by "Windows Tools, Help & Guides | Windows 7, Vista, XP". - Moo0 Right Clicker Enhances Your Context (Right Click) Menu (4.5 Stars Rating - Thank You!)
2009/12/16
Mp3InfoEditor has been reviewed by "Softpedia". - Moo0 Mp3InfoEditor 1.11 - Easily edit the information attached to MP3 files
2009/12/16
ImageTypeConverter has been reviewed by "Download.com". - CNET editors' review (4.5 Stars Rating - Thank You!)
2009/12/15
ImageThumbnailer has been reviewed by "Download.com". - CNET editors' review
2009/12/11
23 προγράμματα έχουν ενημερωθεί.
Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Added Windows 7 Support)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.42 - (Added Windows 7 Support)
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Added Windows 7 Support)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Added Windows 7 Support)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.16 - (Added Windows 7 Support + Βελτίωση)

Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Added Windows 7 Support)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Added Windows 7 Support)

Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Added Windows 7 Support)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Added Windows 7 Support)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Added Windows 7 Support)
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Added Windows 7 Support)

Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Added Windows 7 Support)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Added Windows 7 Support)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Added Windows 7 Support)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Added Windows 7 Support)
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.26 - (Added Windows 7 Support)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.65 - (Added Windows 7 Support)

Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.44 - (Added Windows 7 Support)

Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.37 - (Υποστήριξη Αραβικής γλώσσας)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.10
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.53 - (Υποστήριξη Κινεζικής (παραδοσιακής) (Αναθεώρηση) γλώσσας + Βελτίωση)

Η υποστήριξη Αραβικών κατέστη δυνατή χάρη στον alyzeedus_dwadeh στο http://www.wata.cc . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Lixun Ou στο 114免费正版软件站 . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Heaven. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/12/11
Added Arabic language support to Moo0 installer.
It was made possible by alyzeedus_dwadeh at http://www.wata.cc. Thanks really a lot!!
2009/12/11
Added Chinese (Traditional) language support to Moo0 installer.
It was made possible by Heaven. Thanks really a lot!!
2009/12/11
Added French language support to Moo0 installer.
It was made possible by Kévin Jorand. Thanks really a lot!!
2009/11/12
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.52 - (Added Windows 7 Support + Διόρθωση σφάλματος)
2009/11/11
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Lixun Ou στο 114免费正版软件站 . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Ricardo A. Rivas στο Website Translations . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/11/10
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.36 - (Added Windows 7 Support + Διόρθωση σφάλματος)
2009/11/09
Chinese (Simplified) language has been supported by 6 more programs.

Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.41 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) (Αναθεώρηση) γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας)

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Lixun Ou στο 114免费正版软件站 . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/11/04
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.35 - (Υποστήριξη Γαλλικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη French (Revision) (1) κατέστη δυνατή χάρη στον A Kind Anonymous Person. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη French (Revision) (2) κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη French (Revision) (Unification) κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Reph. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/11/01
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/31
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/29
ImageTypeConverter has been introduced by "Softpedia". - Moo0 ImageTypeConverter 1.24 - Blitz Picture Transformation
2009/10/27
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.25 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον aaplayboy στο 落花流水 . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Emilio Risueño . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/25
Moo0 Russian Web Site has opened today!

The Russian localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Arhim2005

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
2009/10/24
Moo0 Belarusian Web Site has opened today!

The Belarusian localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Arhim2005

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
2009/10/23
Moo0 French Web Site has opened today!

The French localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

A Kind Anonymous Person

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2009/10/21
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.51 - (Διόρθωση σφάλματος + Βελτίωση)
2009/10/20
French language has been supported by 2 more programs.

Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.64 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον A Kind Anonymous Person. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/19
Italian language has been supported by 2 more programs.

Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/18
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.24 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/16
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/15
Moo0 Italian Web Site has opened today!

The Italian localization of the site was made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Alessio Sofia

Our deepest and greatest appreciation to him. Thank you very much!!
2009/10/14
Belarusian, Italian and Russian languages have been supported by 2 more programs.

Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Alessio Sofia. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/12
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.34 - (Υποστήριξη Ουγγρικής γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον A Kind Anonymous Person. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/11
Belarusian, Italian and Russian languages have been supported by 2 more programs.

Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.50 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.15 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/10
Italian language has been supported by 4 more programs.

Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.40 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.43 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.63 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας + Νέο χαρακτηριστικό)

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/09
Belarusian and Russian languages have been supported by 3 more programs.

Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/10/09
Added Belarusian language support to Moo0 installer.
It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2009/10/09
Added Italian language support to Moo0 installer.
It was made possible by Rinaldo M. aka Whiteshark at Whiteshark. Thanks really a lot!!
2009/10/09
Added Russian language support to Moo0 installer.
It was made possible by Arhim2005. Thanks really a lot!!
2009/10/01
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.33 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής (Βραζιλίας) γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον Cassio Alves . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/30
AudioEffecter 1.08 has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - WAVE/MP3に簡単なエフェクトをかける「Moo0 音響効果器」 音量増減やボーカル強調、低・中・高音域の強調・抑制・抽出など簡単操作で変換
2009/09/30
Italian language has been supported by 2 more programs.

Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Ιταλικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Alessio Sofia. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/27
Belarusian and Russian languages have been supported by 5 more programs.

Το Εκκαθάριση δίσκου έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/25
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.62 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Karl Winzig . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/23
ImageInColors has been introduced by "Softpedia". - Moo0 ImageInColors 1.11 - Batch-Convert Photo Colors
2009/09/22
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Aldo Sanabria . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/20
Belarusian and Russian languages have been supported by 5 more programs.

Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.39 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.09 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.42 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/17
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.61 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/14
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.23 - (Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Happit . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/12
Turkish language has been supported by 5 more programs.

Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.11 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας)

Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/12
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/11
Το Μετατροπέας Mp3 έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/10
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Τσεχικής γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Τσεχικών κατέστη δυνατή χάρη στον Drahoslav Tvarog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/09
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.41 - (Υποστήριξη Τσεχικής γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Τσεχικών κατέστη δυνατή χάρη στον Drahoslav Tvarog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/08
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.49 - (Υποστήριξη Τσεχικής γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Τσεχικών κατέστη δυνατή χάρη στον Drahoslav Tvarog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/07
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Υποστήριξη Τουρκικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον DMatter . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/06
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Nicolas FRETIGNY. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/05
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/02
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.14 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/09/01
Moo0 German Web Site has opened today!

The German localization of the site and most of Moo0 programs were made possible entirely thanks to the pure kindness from and excellent translation work by:

Maaster (Phillipp Arnold) at Maasters Website

Our deepest and greatest appreciation to his amazing works.
Please visit his website and tell him your thanks!

Το Βελτιωτικά MP3 έχει ενημερωθεί σε 1.07 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.38 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Color Picker έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Image Colors έχει ενημερωθεί σε 1.10 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Αλλαγή διαστάσεων εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Image Thumbnailer έχει ενημερωθεί σε 1.06 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Μεγεθυντικός φακός έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το Mp3 Info Editor έχει ενημερωθεί σε 1.08 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
2009/08/31
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.32 - (Υποστήριξη Λευκορωσικής γλώσσας + Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/30
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.48 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Υποστήριξη Γερμανικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Νέο χαρακτηριστικό)
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Γερμανικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/29
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Διόρθωση σφάλματος)
2009/08/28
Το System Closer έχει ενημερωθεί σε 1.05 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/27
Το Μετατροπέας εικόνας έχει ενημερωθεί σε 1.22 - (Υποστήριξη Γαλλικής γλώσσας + Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/26
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.04 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον jason_jiang. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/25
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Βελτίωση)
2009/08/24
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.40 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/23
Added German language support to Moo0 installer.
It was made possible by Maaster (Phillipp Arnold) at Maasters Website. Thanks really a lot!!
2009/08/23
Added Danish language support to Moo0 installer.
It was made possible by lfete at Peter´s Blog. Thanks really a lot!!
2009/08/23
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.47 - (Υποστήριξη Ολλανδικής γλώσσας + Υποστήριξη Δανικής (Αναθεώρηση) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ολλανδικών κατέστη δυνατή χάρη στον T. Geisink. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
Η υποστήριξη Δανικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον lfete στο Peter´s Blog . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/21
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.03 - (Βελτίωση)
2009/08/20
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.46 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + New Fields)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Benny Flash στο Benny's PowerKnock. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/19
TimeStamp has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 ファイル時刻変更器 1.02 - タイムゾーンの変換なども行える、多機能タイムスタンプ変更ソフト
2009/08/19
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Βελτίωση)
2009/08/18
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.39 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Reduced Memory Usage)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Benny Flash στο Benny's PowerKnock. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/17
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.37 - (Βελτίωση + Διόρθωση σφάλματος)
2009/08/16
Το Προβολή εικόνων έχει ενημερωθεί σε 1.60 - (Βελτίωση + Removed Restriction against Windows 7)
2009/08/15
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.31 - (Διόρθωση σφάλματος)
2009/08/14
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Κινεζικής (απλοποιημένης) γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Continue. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/13
Το Καταστροφέας αρχείων έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής (Βραζιλίας) γλώσσας)
Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον Agrios BR . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/12
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.45 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής (Βραζιλίας) γλώσσας + Crucial Improvement)
Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον Agrios BR . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/11
Το Hash Code έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Jimmie . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/10
Το World Time έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Υποστήριξη Πορτογαλικής (Βραζιλίας) γλώσσας + Βελτίωση)
Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον Agrios BR . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/09
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.02 - (Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Νέο χαρακτηριστικό)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Adrian from Spain. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/08
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.30 - (Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος + Νέο χαρακτηριστικό)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Adrian from Spain. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/07
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.38 - (Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Adrian from Spain. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/08/06
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.44 - (Υποστήριξη Ισπανικής γλώσσας + Διόρθωση σφάλματος)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Adrian from Spain. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/07/29
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.43 - (Layout Fix + Διόρθωση σφάλματος)
2009/07/28
Το RightClicker έχει ενημερωθεί σε 1.29 - (Διόρθωση σφάλματος)
2009/07/27
Το Συσκευή εγγραφής ήχου έχει ενημερωθεί σε 1.12 - (+Vista PC Sound Recording)
2009/07/26
Το Audio Player έχει ενημερωθεί σε 1.36 - (Διόρθωση σφάλματος)
2009/07/23
Το Connection Watcher έχει ενημερωθεί σε 1.37 - (Διόρθωση σφάλματος + Log Save Function)
2009/07/22
Το Εποπτεία συστήματος έχει ενημερωθεί σε 1.42 - (Διόρθωση σφάλματος + New Layouts)
2009/07/21
Το Χρονοσήμανση έχει ενημερωθεί σε 1.01 - (Διόρθωση σφάλματος)
2009/07/20
Added "Tell your Wish to Moo0!" and "Translate Moo0" pages.
2009/07/19
Moo0 Korean Web Site has opened.
2009/07/15
It's Moo0's One Year Anniversary Today! - (7 New Freeware Being Released)
To celebrate this moment, we are releasing 7 new free programs. Thank you very much for your support during the last one year! We are still very small organization, but we'll keep trying to be better and do better for this second year. Please support us more this year! We'll try to answer the expectation!
Το Color Picker 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Εκκαθάριση δίσκου 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Καταστροφέας αρχείων 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Hash Code 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Μεγεθυντικός φακός 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το Χρονοσήμανση 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Το World Time 1.00 έχει κυκλοφορήσει.
Also, RightClicker / Pro have been updated to 1.28.
2009/06/20
RightClicker / Pro has been updated to 1.27. - (Major Update)
2009/06/06
SystemMonitor has been updated to 1.41. - (Danish Language Support + Bug Fix)
Η υποστήριξη Δανικών κατέστη δυνατή χάρη στον lfete στο Peter´s Blog . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/05/03
SystemMonitor has been updated to 1.40. - (More OS Support)
2009/04/09
SystemMonitor has been updated to 1.39. - (Bug Fix in Temperature Field for AMD K8 Family CPU)
2009/04/03
SystemMonitor has been updated to 1.38. - (Supported Recent AMD CPU in Temperature Field + Removed Restriction for Windows 7)
2009/04/02
ImageViewer SP has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 ImageViewer SP 1.59 - 画像を好みのスタイルに編集して閲覧できる“新感覚”の画像ビューア
2009/03/26
SystemMonitor has been updated to 1.37. - (+ CPU Temperature Field - [Recent Intel CPU Only])
2009/03/24
ConnectionWatcher has been updated to 1.36. - (Bug Fix)
2009/03/21
ImageViewer has been updated to 1.59. - (Organized Menu + Improved Behavior)
ImageViewer SP has been updated to 1.59. - (Organized Menu + Improved Behavior)
2009/03/20
SystemMonitor has been reviewed by "Download.com". - Free but helpful (5 Star Rating - Thank You!)
2009/03/19
VoiceRecorder has been updated to 1.11. - (More Sound Card Support + Additional Color Skin)
2009/03/17
ImageViewer has been updated to 1.58. - (Bug Fix + Improved Behavior)
ImageViewer SP has been updated to 1.58. - (Bug Fix + Improved Behavior)
2009/03/16
ConnectionWatcher has been updated to 1.35. - (Bug Fix + New View Options + Additional Color Skin)
2009/03/15
SystemMonitor has been updated to 1.36. - (Bug Fix + More OS / NIC Supoort + Additional Color Skin)
2009/03/14
AudioPlayer has been updated to 1.35. - (Bug Fix + Improved Stability)
2009/03/13
VoiceRecorder has been updated to 1.10. - (Crucial Bug Fix)
All these bug fixes were made possible entirely thanks to the kindness from and voluntary work done by Nagasaki Kara ANA San. Thanks really a lot!
2009/03/10
SystemMonitor has been updated to 1.35. - (Bug Fix + Swedish XP Support)
2009/03/09
VoiceRecorder has been updated to 1.09. - (Bug Fix)
2009/03/08
ConnectionWatcher has been updated to 1.34. - (Added Portable Version + Bug Fix)
2009/03/07
VoiceRecorder has been updated to 1.08. - (Far More Stable Now + Bug Fix)
2009/03/06
AudioPlayer has been updated to 1.34. - (Far More Stable Now + Bug Fix)
2009/03/05
SystemMonitor has been updated to 1.34. - (Added Global IP Field + Bug Fix + Greek XP Support)
2009/03/04
AudioEffecter has been updated to 1.06. - (Bug Fix + New Feature + Korean Support)
2009/03/01
ConnectionWatcher has been updated to 1.33. - (Bug Fix + Improved Accuracy + More OS Support + Korean Support)
2009/02/28
ImageViewer has been updated to 1.57. - (Bug Fix + Improved Behavior)
ImageViewer SP has been updated to 1.57. - (Bug Fix + Improved Behavior)
2009/02/27
SystemMonitor has been updated to 1.33. - (Chinese Language Support + More OS Support + New Field + Bug Fix)
Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον Heaven. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/02/25
AudioPlayer has been updated to 1.33. - (Chinese Language Support + Improvement + Bug Fix)
Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον WongMao . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/02/24
SystemMonitor has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 システムモニター 1.32 - システムリソースの使用度を一覧で確認できる、視認性のよいシステムモニタ
2009/02/23
Mp3InfoEditor has been updated to 1.07. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/22
SystemCloser has been updated to 1.04. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/19
VoiceRecorder has been updated to 1.07. - (Improved Stability)
2009/02/17
SystemMonitor has been updated to 1.32. - (Bug Fix)
2009/02/16
AudioPlayer has been updated to 1.32. - (Bug Fix + Improved Behavior)
2009/02/14
AudioTypeConverter has been updated to 1.07. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/13
VoiceRecorder has been updated to 1.06. - (Improved Folder Selector)
2009/02/12
SystemMonitor has been updated to 1.31. - (Better Sensitivity + More OS Support)
2009/02/11
ImageSizer has been updated to 1.05. - (GIF Animation + Korean Support)
2009/02/10
ImageThumbnailer has been updated to 1.05. - (GIF Animation + Korean Support)
2009/02/09
ImageViewer has been updated to 1.56. - (Bug Fix)
ImageViewer SP has been updated to 1.56. - (Bug Fix)
ImageInColors has been updated to 1.09. - (Bug Fix)
2009/02/08
ImageInColors has been updated to 1.08. - (GIF Animation + Korean Support)
2009/02/06
ImageTypeConverter has been updated to 1.21. - (Bug Fix + Korean Support)
2009/02/05
SystemMonitor has been updated to 1.30. - (+ CPU GHz Field)
2009/02/02
AudioPlayer has been updated to 1.31. - (Bug Fix + Dutch Language Support)
Η υποστήριξη Ολλανδικών κατέστη δυνατή χάρη στον A Kind Anonymous Person. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/01/31
SystemMonitor has been updated to 1.29. - (German Language and OS Support)
Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον A Kind Anonymous Person. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/01/28
ImageViewer has been updated to 1.55. - (Spanish Support)
Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Álvaro Méndez στο Charcutero y Yo . Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!
2009/01/25
AudioPlayer has been updated to 1.30. - (New Function + Bug Fix)
2009/01/24
SystemMonitor has been updated to 1.28. - (Functions Added)
2009/01/20
ImageViewer has been updated to 1.54. - (Major Update)
2009/01/18
A new program package "Moo0 ImageViewer SP" has been released. This is a new breed of image viewer which we Moo0 developers present with passion. Please try it out! - (New Release)
2009/01/17
RightClicker Pro - (Change in License and Price)
2009/01/16
SystemMonitor has been reviewed by "Download.com". - System information at a glance
2008/11/20
AudioPlayer has been introduced by a Japanese site "Vector". - コンパクトで軽快に動作し、直感的に操作できるオーディオプレイヤー
2008/11/14
ImageViewer has been updated to 1.53. - (Vista Support)
2008/11/13
VoiceRecorder has been updated to 1.05. - (Function Added)
2008/11/12
AudioPlayer has been updated to 1.29. - (Bug Fix)
2008/11/11
ConnectionWatcher has been updated to 1.32. - (Bug Fix)
2008/11/10
SystemMonitor has been updated to 1.27. - (Bug Fix)
2008/11/08
AudioPlayer has been updated to 1.28. - (Korean Language Support)
2008/11/06
SystemMonitor has been introduced by "Softpedia". - Moo0 SystemMonitor, Your System's Performance Watchdog
2008/11/05
SystemMonitor has been updated to 1.26. - (More Fields Added)
2008/11/03
ConnectionWatcher has been updated to 1.31. - (Log Feature Added)
2008/10/31
SystemMonitor has been updated to 1.25. - (More Fields Added)
2008/10/30
AudioPlayer has been updated to 1.27. - (Crucial Improvement + Spanish Language Support)
We have made crucial improvement. Also, Spanish language has been added. All these were made possible entirely thanks to the translation and suggestions by Álvaro Méndez at Charcutero y Yo. Thanks really a lot!!
2008/10/19
ConnectionWatcher has been updated to 1.30. - (Bug Fix)
2008/10/18
SystemMonitor has been updated to 1.24. - (Important Bug Fix)
2008/10/17
Quick bug fixes are made to SystemMonitor 1.23 right after its release. Please re-donwload the program if you are experiencing any problems. (especially under multi-core CPU)
SystemMonitor has been updated to 1.23. - (Added Villain Fields)
2008/10/16
VoiceRecorder has been updated to 1.04. - (Major Update)
2008/10/07
RightClicker / Pro has been updated to 1.26. - (Dutch language support)
This was made possible entirely thanks to Marco Korthout at MoZeSKrieBeL.com. Thank you!
2008/10/06
SystemMonitor has been updated to 1.22. - (Multiple Monitor Support)
2008/10/05
Now, All Moo0 Freeware is available for Commercial Use.
2008/10/02
"Moo0 RightClicker Manual / Specification Page" (Japanese) has been added.
2008/10/01
"Moo0 RightClicker Manual / Specification Page" (English) has been added.
2008/09/30
RightClicker / Pro has been updated to 1.25. - (French language support)
This was made possible entirely thanks to Albert Dupontel. Thank you!
2008/09/28
SystemMonitor has been updated to 1.21. - (Major Update)
2008/09/27
AudioTypeConverter has been updated to 1.06. - (Italian language support)
Mp3InfoEditor has been updated to 1.06. - (Italian language support)
These are made possible all thanks to Paolo Villanis at infolab media e multimedia. Please, check out his excellent program "SkiPlay" too.
2008/09/26
RSS feed (v2.0) has been added to Moo0 site.
2008/09/25
AudioPlayer has been updated to 1.26. - (new function and bug fix)
2008/09/24
AudioEffecter has been updated to 1.05. - (bug fix)
2008/09/23
AudioTypeConverter has been updated to 1.05. - (bug fix)
2008/09/16
RightClicker 1.24 has been introduced by "Lifehacker" as Featured Windows Download . - Moo0 RightClicker Adds Key Features to Windows' Right-Click Menu
2008/09/15
We have resolved the issue below and updated the installer of all 14 free programs and 1 shareware. We are sorry for the problems you might have experienced.
2008/09/15
We just now received one report that our installer had caused problems under Windows 2000 SP4 512MB system. Currently, none of our programs supports Windows 2000. Please, don't attempt to install our programs into Windows 2000.
2008/09/15
AudioPlayer has been updated to 1.24. - (It now supports Vista.)
2008/09/14
AudioEffecter has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/13
Mp3InfoEditor has been updated to 1.04. - (It now supports Vista.)
2008/09/11
SystemMonitor 1.18 has been introduced by "Lifehacker" as Featured Windows Download . - Moo0 SystemMonitor Keeps an Eye on Your System Resources
Please inform us if you write any special review about our software. We would like to link back to your site.
2008/09/11
ImageThumbnailer has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/10
VoiceRecorder has been updated to 1.02. - (Korean Language has been added.)
2008/09/09
ImageSizer has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/08
ImageTypeConverter has been updated to 1.19. - (It now supports Vista.)
2008/09/07
AudioTypeConverter has been updated to 1.03. - (It now supports Vista.)
2008/09/06
ImageInColors has been updated to 1.06. - (It now supports Vista.)
2008/09/05
ImageViewer has been updated to 1.51.
2008/09/03
ConnectionWatcher has been updated to 1.27. - (It now supports Vista.)
2008/09/02
SystemMonitor has been updated to 1.18. - (It now supports Vista.)
2008/08/30
RightClicker Pro has been updated to 1.23.
RightClicker has been updated to 1.23.
2008/08/28
RightClicker Pro 1.22 has been introduced by a Japanese site "Vector". - Moo0 ライトクリッカー Pro 1.22 - エクスプローラのコンテキスト(右クリック)メニューの機能を大幅に拡張する
2008/08/12
RightClicker 1.22 has been introduced by a Japanese site "窓の杜". - エクスプローラのメニューをグラフィカルに拡張する「Moo0 ライトクリッカー」 エクスプローラのウィンドウを表示フォルダとともに複製する機能などを追加
2008/08/06
ImageInColors 1.05 has been introduced by a Japanese site "窓の杜" as today's favorite program. - 【今日のお気に入り】色調の異なる画像を一括生成「Moo0 画像いろんな色へ」 少しずつトーンの違う画像をまとめて生成してから気に入ったものを選べる
Please inform us if you write any special review about our software. We would like to link back to your site.
2008/07/15
RightClicker Pro 1.22 is released.
2008/07/15
AudioEffecter 1.02 is released.
AudioPlayer 1.23 is released.
AudioTypeConverter 1.02 is released.
Mp3InfoEditor 1.03 is released.
VoiceRecorder 1.01 is released.
 
ImageInColors 1.05 is released.
ImageSizer 1.02 is released.
ImageThumbnailer 1.02 is released.
ImageTypeConverter 1.18 is released.
ImageViewer 1.50 is released.
 
ConnectionWatcher 1.26 is released.
 
RightClicker 1.22 is released.
SystemCloser 1.02 is released.
SystemMonitor 1.17 is released.
2008/07/15
Moo0.com site has opened.

Αρχική σελίδα Moo0 - Λίστα λογισμικού Moo0 - Web Application List Moo0 - Moo0 in English - Moo0 in عربي - Moo0 in Беларускі - Moo0 in Dansk - Moo0 in Deutsch - Moo0 in Español - Moo0 in Français - Moo0 in Bahasa Indonesia - Moo0 in Italiano - Moo0 in 简体中文 - Moo0 in 日本語 - Moo0 in 한국어 - Moo0 in Nederlands - Moo0 in Polski - Moo0 in Português - Moo0 in Русский - Moo0 in Svenska - Moo0 in ภาษาไทย - Moo0 in Türkçe - Moo0 in Українська - Moo0 in Việt Nam