Αρχεία PAD: Για να φιλοξενείτε εύκολα τα προγράμματα Moo0 στην ιστοσελίδα σας.
Μπορείτε εύκολα και αυτόματα να ενημερώνετε τη λίστα των προγραμμάτων Moo0 δια της πρόσβασης στα ακόλουθα αρχεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://pad.asp-software.org/

Οι αναδιανομές των προγραμμάτων μας επιτρέπονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

1.) Κάνετε διανομή αυτών "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" χωρίς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.
2.) Προαιρετικά (ελπίζουμε) παρακαλούμε "δεσμοθετήστε πίσω" στις ιστοσελίδες μας επίσης. Αυτό θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ!

Note: For "Moo0 FFmpeg", please follow GNU GPL v3~ license additionally.

 
Audio Converter
Audio Effect
Audio Player
Mp3 Info Editor
Συσκευή εγγραφής ήχου
 
Magnifier
Multi-Desktop
Screenshot
Simple Timer
Transparent Menu
Window Menu Plus
World Time
 
Anti-Recovery
Disk Cleaner
File Monitor
File Shredder
Hash Code
Χρονοσήμανση
 
Color Picker
Font Viewer
Image Colors
Image Converter
Image Sharpener
Image Sizer
Image Thumbnailer
Image Viewer
Image Viewer SP
 
Connection Watcher
 
RightClicker
RightClicker Pro
System Closer
System Monitor
XP Desktop Heap
 
Video Converter
Video Cutter
Video Info
Video Resizer
Video Audio Extractor
FFmpeg
 
Όλα τα αρχεία::


Αρχική σελίδα Moo0 - Λίστα λογισμικού Moo0 - Web Application List Moo0 - Moo0 in English - Moo0 in عربي - Moo0 in Беларускі - Moo0 in Dansk - Moo0 in Deutsch - Moo0 in Français - Moo0 in Italiano - Moo0 in 简体中文 - Moo0 in 日本語 - Moo0 in 한국어 - Moo0 in Nederlands - Moo0 in Русский - Moo0 in Svenska - Moo0 in Українська