Αρχεία PAD: Για να φιλοξενείτε εύκολα τα προγράμματα Moo0 στην ιστοσελίδα σας.
Μπορείτε εύκολα και αυτόματα να ενημερώνετε τη λίστα των προγραμμάτων Moo0 δια της πρόσβασης στα ακόλουθα αρχεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://pad.asp-software.org/

Οι αναδιανομές των προγραμμάτων μας επιτρέπονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

1.) Κάνετε διανομή αυτών "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" χωρίς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.
2.) Προαιρετικά (ελπίζουμε) παρακαλούμε "δεσμοθετήστε πίσω" στις ιστοσελίδες μας επίσης. Αυτό θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ!

Note: For "Moo0 FFmpeg", please follow GNU GPL v3~ license additionally.

 
Μετατροπέας Mp3
Βελτιωτικά MP3
Audio Player
Mp3 Info Editor
Συσκευή εγγραφής ήχου
 
Μεγεθυντικός φακός
Multi-Desktop
Screenshot
Simple Timer
Διάφανα μενού
Πάντα στην κορυφή
World Time
 
Αποτροπή ανάκτησης
Εκκαθάριση δίσκου
File Monitor
Καταστροφέας αρχείων
Hash Code
Χρονοσήμανση
 
Color Picker
Font Viewer
Image Colors
Μετατροπέας εικόνας
Image Sharpener
Αλλαγή διαστάσεων εικόνας
Image Thumbnailer
Προβολή εικόνων
Προβολή εικόνων SP
 
Connection Watcher
 
RightClicker
RightClicker Pro
System Closer
Εποπτεία συστήματος
XP Desktop Heap
 
Μετατροπέας βίντεο
Αποκοπή βίντεο
Video Info
Αλλαγή μεγέθους βίντεο
Βίντεο στο Mp3
FFmpeg
 
Όλα τα αρχεία::


Αρχική σελίδα Moo0 - Λίστα λογισμικού Moo0 - Web Application List Moo0 - Moo0 in English - Moo0 in عربي - Moo0 in Беларускі - Moo0 in Dansk - Moo0 in Deutsch - Moo0 in Español - Moo0 in Français - Moo0 in Bahasa Indonesia - Moo0 in Italiano - Moo0 in 简体中文 - Moo0 in 日本語 - Moo0 in 한국어 - Moo0 in Nederlands - Moo0 in Polski - Moo0 in Português - Moo0 in Русский - Moo0 in Svenska - Moo0 in ภาษาไทย - Moo0 in Türkçe - Moo0 in Українська - Moo0 in Việt Nam