Εποπτεία συστήματος (Ιστορικό ενημερώσεων)
  << Επιστροφή στη σελίδα προγραμμάτων
2019/06/15
Έκδοση:1.83
Αλλαγές:  - Supported the high-resolution drawing of its GUI on 4K and 8K monitors.
 - To support these monitors, the installer has been improved as well.
 - Some fixes on the translated texts.

Update (2019/05/17):
 - Supported recent AMD Ryzen 5 series for their temperature readings.
 - Supported recent AMD Ryzen 7 series for their temperature readings.
 - These supports were made possible by the kind contributors who helped us for the testing. Thank you sincerely.
 - Revised many translated texts.
 - Supported 2 more languages in partial.

Update (2019/05/13):
 - It tries to support the CPU temperature readings of AMD Ryzen 2xxx series and some other AMD CPU additionally. If it still has problems, please inform us with some details. Thank you in advance.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)

Update (2018/02/21):
 - Officially supported AMD Ryzen temperature readings.
 - Supported some of the latest SSD's temperature readings. (Displayed under some of the "HDD#? fields")
 - Added Russian (Revision) language support.

Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Max. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2019/05/17
Έκδοση:1.82
Αλλαγές:  - Supported recent AMD Ryzen 5 series for their temperature readings.
 - Supported recent AMD Ryzen 7 series for their temperature readings.
 - These supports were made possible by the kind contributors who helped us for the testing. Thank you sincerely.
 - Revised many translated texts.
 - Supported 2 more languages in partial.
 
2019/05/13
Έκδοση:1.81
Αλλαγές:  - It tries to support the CPU temperature readings of AMD Ryzen 2xxx series and some other AMD CPU additionally. If it still has problems, please inform us with some details. Thank you in advance.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 
2018/02/21
Έκδοση:1.80
Αλλαγές:  - Officially supported AMD Ryzen temperature readings.
 - Supported some of the latest SSD's temperature readings. (Displayed under some of the "HDD#? fields")
 - Added Russian (Revision) language support.

Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Max. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2018/02/14
Έκδοση:1.79
Αλλαγές:  - Newly supported Intel HD Graphics GPU usage readings. (It wasn't easy... Also, 64-bit OS only this time.)
 - Officially supported the latest AMD/ATI GPU usage/temperature/Fan speed readings.
 - It now saves the window's positions more frequently, in the case of the unexpected shutdowns.
 - Many bug fixes for the recent previous versions.
 - We still don't know if we could support AMD Ryzen temperature readings in these previous version. Please, somebody inform us if it's ever working or not.
 
2018/02/09
Έκδοση:1.78
Αλλαγές:  - Officially supported the latest nVidia GPU usage/temperature/Fan speed readings.
 - Tries to support latest AMD/ATI GPU usage/temperature/fan speed readings, again. (The last version wasn't enough. We want to believe this version is; however, we still don't have the confirmation.)
 - Tried to support AMD Ryzen temperature readings in the previous version; however, we still have got no information about if it has worked or not.
 
2018/02/05
Έκδοση:1.77
Αλλαγές:  - Supported Windows 10 finally.
 - Tries to support AMD Ryzen temperature readings. (We can't test it. We can't afford the environment. We are sorry... Please, somebody help us to check if it is ever working.)
 - Supported the latest nVidia GPU usage/temperature/Fan speed readings. Tries to support latest nVidia GPU usage/temperature readings. (We can't test it. We can't afford the environment. We are sorry... Please, somebody help us to check if it is ever working.)
 - Tries to support latest ATI Radeon GPU usage/temperature readings. (We can't test it. We can't afford the environment. We are sorry... Please, somebody help us to check if it is ever working.)
 - All these are pure guessing works and with the best efforts, since we "don't" have the testing environment. Please, don't try these out, if you are worried.
 - Many bug fixes for Windows 10.
 
2013/10/27
Έκδοση:1.76
Αλλαγές:  - Fixed a bug in which it wasn't auto-starting with the system when used on laptops in the battery mode on Windows Vista/7 and 8.
 - Added Thai language support in partial.
 
2013/08/29
Έκδοση:1.75
Αλλαγές:  - Fixed a bug in which the "Keep on Top" functionality was not properly working on Windows 8 OS.
 - Fixed some issues when used in the multiple monitor environments.
 
2013/08/21
Έκδοση:1.74
Αλλαγές:  - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/06/19
Έκδοση:1.73
Αλλαγές:  - Added Hungarian language support.

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/05/14
Έκδοση:1.72
Αλλαγές:  - Supported many more video cards for "GPU Usage", "GPU Temperature" and "GPU Fan Speed" readings.
 
2013/05/10
Έκδοση:1.71
Αλλαγές:  - Fixed a bug in which the program kept crashing at start up on some PC where specific types of graphic drivers were installed.
 
2013/05/07
Έκδοση:1.70
Αλλαγές:  - Added Greek language support.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.
 - Another update is coming in a few days which fixes the bug that the program keeps crashing at start up on some PC.

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/04/30
Έκδοση:1.69
Αλλαγές:  - Bug fix in releasing some conponents' focuses.

Update (04/26):
 - Supported many more CPU for "CPU Temperature" reading. - Sincere thanks to everyone who's kindly given us the "Error Report.txt" file.
 - Improved accuracy in "CPU Temperature" reading for many CPU. If your CPU temperature reading is still strange, please resend us the error report file.
 - Bug fix in "CPU GHz" field.
 - Some more bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Improved the mouse sensitivity when initiating to move the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Serbian (Cyrillic) language support.
 - Added Swedish language support.
 - Added support for 2 more languages (partial).

Η υποστήριξη Serbian (Cyrillic) κατέστη δυνατή χάρη στον Ozzii. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!


Update (04/18):
 - Optimized some internal codes for faster execution.
 - Bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Bug fixes in the temperature reading fields on some 64-bit OS.
 - If you still can't see the temperature readings, please resend us the error report file again. Sorry for the inconveniences.

 
2013/04/26
Έκδοση:1.68
Αλλαγές:  - Supported many more CPU for "CPU Temperature" reading. - Sincere thanks to everyone who's kindly given us the "Error Report.txt" file.
 - Improved accuracy in "CPU Temperature" reading for many CPU. If your CPU temperature reading is still strange, please resend us the error report file.
 - Bug fix in "CPU GHz" field.
 - Some more bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Improved the mouse sensitivity when initiating to move the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Serbian (Cyrillic) language support.
 - Added Swedish language support.
 - Added support for 2 more languages (partial).

Η υποστήριξη Serbian (Cyrillic) κατέστη δυνατή χάρη στον Ozzii. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Göran Malmberg, Idre, Sweden. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/04/18
Έκδοση:1.67
Αλλαγές:  - Optimized some internal codes for faster execution.
 - Bug fixes in the 64-bit version of the program.
 - Bug fixes in the temperature reading fields on some 64-bit OS.
 - If you still can't see the temperature readings, please resend us the error report file again. Sorry for the inconveniences.
 
2013/04/10
Έκδοση:1.66
Αλλαγές:  - A major update.
 - Officially supported Windows 8.
 - Supported many more CPU for "CPU Temperature" reading.
 - Supported many more sensor chips for "Temp.." and "Fan RPM.." readings.
 - Supported many more video cards for "GPU Temperature" reading.
 - Newly added "GPU (Usage %)" and "GPU Fan (RPM)" field.
 - Newly created 64-bit version and started to distribute it together.
 - Fixed a bug in "Network IP" field.
 - Added Bulgarian Language support.
 - Added support for 4 more languages (partial).
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 SystemMonitor" to "Moo0 System Monitor".

Η υποστήριξη Βουλγαρικών κατέστη δυνατή χάρη στον Alert. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2012/12/09
Έκδοση:1.65
Αλλαγές:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/08/12
Έκδοση:1.64
Αλλαγές:  - Important bug fixes.
 - Fixed a problem in which the program freezes when the PC uses specific types of Samsung HDD.
 - It now updates monitor data more smoothly.
 - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 - (Please, somebody send us the error report file "About -> Generate Error Report File.." from Arabic(XP), Finnish(XP), Hebrew(XP), Hungarian(XP), Norwegian(XP) and Portuguese(Non-Brazilian XP), so we can support them.)
 
2011/02/10
Έκδοση:1.63
Αλλαγές:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.
 
2010/11/28
Έκδοση:1.62
Αλλαγές:  - Added Belarusian (Revision) translation support.
 - Added Russian (Revision) translation support.

Η υποστήριξη Λευκορωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/10/07
Έκδοση:1.61
Αλλαγές:  - It fixes the layout related bug which was found in version 1.60.

Update (10/06):
 - Added a new field "GPU Temperature". (It currently supports only nVidia video cards on Windows XP/2003 OS only.)
 - Fixed a bug in which the start-up link name wasn't consistent on some non-English OS.
 - Added support for 4 other languages (partial).
 
2010/10/06
Έκδοση:1.60
Αλλαγές:  - Added a new field "GPU Temperature". (It currently supports only nVidia video cards on Windows XP/2003 OS only.)
 - Fixed a bug in which the start-up link name wasn't consistent on some non-English OS.
 - Added support for 4 other languages (partial).
 
2010/07/14
Έκδοση:1.59
Αλλαγές:  - Quick bug fix on the version 1.58.
 - Fixed some bugs on the installer.
 - Added Hungarian (Installer) (Partial) support.

Η υποστήριξη Hungarian (Installer) (Partial) κατέστη δυνατή χάρη στον Robert L. στο Robert L. Productions. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/07/11
Έκδοση:1.58
Αλλαγές:  - Quick bug fix on the version 1.57.
 - Fixed a bug on the installer.
 - Fixed some GUI components resource management mechanism.
 
2010/07/07
Έκδοση:1.57
Αλλαγές:  - Added Serbian language support.
 - Added support for 5 other languages (partial).
 - Some minor bug fixes.

Η υποστήριξη Σερβικών κατέστη δυνατή χάρη στον Slavisa Petkovic. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/05/23
Έκδοση:1.56
Αλλαγές:  - Some bug fixes.
 - Added Chinese (Traditional) (Revision) language support.
 - Added Italian (Revision) language support.
 - Added Greek support to the installer.

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Heaven. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ιταλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ελληνικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Panagiotis Fotoglou. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/04/19
Έκδοση:1.55
Αλλαγές:  - Revised the whole skin set. It now has 84 different skins (increased from 15) in total.
 - Added new menu "Change (skin) Periodically".
 - Added new menu "See (skins in) Thumbnail (online)".
 - You can now take off the [Brackets] from the titles through the View menu.
 - Fixed a bug in which it sometimes stops refreshing the data after suspending the system.
 - Fixed some bugs in the drawing routines.
 - Improved the resource management mechanism of the window components.
 - Improved the installer.
 - If you still can't check the "I Accept the Agreement" box on the installer, click the Next button twice.
 - Added Dutch (Revision) support.
 - Added 4 other partially translated languages.

Η υποστήριξη Ολλανδικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Hans Postema. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/02/23
Έκδοση:1.54
Αλλαγές:  - Added Polish support.
 - It can now fix the corruption of Performance Counter Objects broken by Windows Updater.
 - Supported more number of Network cards.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Grzegorz Sikora. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον chengent. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ολλανδικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Geert Delmeiren (Belgium). Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Τουρκικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Yavuz Aydemir. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/12/11
Έκδοση:1.53
Αλλαγές:  - Revised Chinese (Traditional) texts.
 - It now fixes "Corruption of Performance Counter Registry Hive" even more aggressively.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Heaven. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Αραβικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον alyzeedus_dwadeh στο http://www.wata.cc. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Heaven. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Γαλλικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/11/12
Έκδοση:1.52
Αλλαγές:  - Added Windows 7 Support.
 - Many bug fixes on Windows 7. It now works properly on all the locale of Windows 7.
 - Supported Dutch XP. (It wasn't working fully on the OS.)
 
2009/10/21
Έκδοση:1.51
Αλλαγές:  - Fixed a bug in which many fields were not functioning on Spanish OS.
 - Vista and Later): It now uses simple "Shortcut in Startup Folder" to perform "Start on System Boot" if UAC is disabled on the system.
 - Vista and Later): Added a new menu "Not working? (Check it on Task Scheduler)" in the case "Start on System Boot" doesn't work on the system with UAC.
 
2009/10/11
Έκδοση:1.50
Αλλαγές:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Italian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Improved the behavior when tray icon was clicked.
 - Officially supported Italian XP (It wasn't fully functional on the OS).
 - Some bug fixes.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Λευκορωσικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ιταλικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρωσικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/09/08
Έκδοση:1.49
Αλλαγές:  - Added Czech language support.
 - Added Turkish language support.
 - Supported Turkish XP OS. - (Program wasn't fully functional on them)
 - Added New Field "Memory Used Bytes".
 - Fixed a bug in which it caused some problems when suspending / hibernating on some systems.
 - Fixed a bug in which the selected language sometimes changed to Danish when encountering unknown errors on some Vista 64-bit OS. It now changes to English, at least.
 - Altered some German field names according to some user requests.

Η υποστήριξη Τσεχικών κατέστη δυνατή χάρη στον Drahoslav Tvarog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Τουρκικών κατέστη δυνατή χάρη στον Volkan KOÇ στο Bilgi ve Teknoloji Merkezi. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/08/30
Έκδοση:1.48
Αλλαγές:  - Supported 6 more chip sets for "Temp" and "Fan" fields.
 - Supported "Fan 4,5" fields for some chip sets.
 - Added "HDD Read" and "HDD Write" fields.
 - Renamed "Jammed By" to "Burdened By".
 - Added French language support.
 - Added German (Revision) language support.
 - Improved installer.

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Γερμανικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/08/23
Έκδοση:1.47
Αλλαγές:  - Fixed a bug in which "Loader" fields were not functioning properly on some systems.
 - Some adjustment in Intel temperature field (Please send us an error report file if your CPU temperature is shown 15 degrees higher than expected).
 - Some changes in the texts / field names.
 - Revised Danish translation.
 - Added Dutch language support.
 - Improved installer.
 - Added Danish support to the installer.
 - Added German support to the installer.

Η υποστήριξη Ολλανδικών κατέστη δυνατή χάρη στον T. Geisink. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Δανικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον lfete στο Peter´s Blog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Δανικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον lfete στο Peter´s Blog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Γερμανικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/08/20
Έκδοση:1.46
Αλλαγές:  - Added new fields "Network Max" and "Network Sum".
 - Cell width is now customizable for "Box Flow A/B/C" layouts (Layout -> Box Flow Cell Width).
 - Increased default cell width in "Box Flow A/B/C" layouts (The previous cell width was equivalent to "Small" in the customization menu).
 - "Current Time" field now shows date in each different locale (Chinese Simplified / English / Japanese / Korean for now).
 - It now fixes "Corruption of Performance Counter Registry Hive" even more aggressively.
 - Officially Supported Polish XP.
 - Added Chinese (Simplified) language support.

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον Benny Flash στο Benny's PowerKnock. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/08/12
Έκδοση:1.45
Αλλαγές:  - Reduced memory usage by about 50 ~ 60%.
 - Reduced CPU usage by about 10%.
 - Supported "System Temperature (1-3)" and "Fan Speed (1-3)" fields on 16 different chip sets. If your CPU temperature field is always "-----", please try one of these temperature fields. Which changes most actively is usually CPU temperature.
 - Bug fix in Intel CPU temperature field.
 - Field order is now customizable from "Fields" -> "Customize...". menu
 - Newly supported Arabic, Brazilian Portuguese, Finnish, Hebrew, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish and Turkish Vista (the program wasn't functional on them).
 - Officially supported Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Estonian, German, Greek, Latvian, Lithuanian, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Thai and Ukrainian Vista (the program was confirmed to be fully functional while they hadn't been supported).
 - Added Brazilian Portuguese language support.

Η υποστήριξη Πορτογαλικών Βραζιλίας κατέστη δυνατή χάρη στον Agrios BR. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/08/06
Έκδοση:1.44
Αλλαγές:  - Bug fix in Intel CPU temperature field.
 - Bug fix in HDD temperature field.
 - It can now create more detailed error reports for HDD. (About -> Generate Error Report File..)
 - Added Spanish language support.

Η υποστήριξη Ισπανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Adrian from Spain. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/07/29
Έκδοση:1.43
Αλλαγές:  - Altered meter size of "Horizontal B" and "Box Flow B".
 - It now fixes "Corruption of Performance Monitoring Mechanism of OS" more aggressively.
 - Improved stability of program start up.
 - Fixed a bug in which it stopped refreshing when system time was altered to the past.
 
2009/07/22
Έκδοση:1.42
Αλλαγές:  - Re-organized right click menu.
 - Now, header / data font sizes are individually configurable.
 - Altered layout look of "Horizontal A/B".
 - Added new layout options "Box Flow A/B/C".
 - Added new refresh frequency "0.5 / 1.5 Seconds".
 - Fixed a bug where window size / position were not saved at system shutdown on some PC.
 - Abolished function "Resize on Middle Button Scroll".
 - + Minor bug fixes.
 - Fixed some bugs in its installer.
 
2009/06/06
Έκδοση:1.41
Αλλαγές:  - Added Danish Language Support.
 - Bug fix in Temperature Field for Intel Multiple Core Processors.

Η υποστήριξη Δανικών κατέστη δυνατή χάρη στον lfete στο Peter´s Blog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/05/03
Έκδοση:1.40
Αλλαγές:  - Supported Danish XP.
 - Supported Portuguese XP.
 - Bug fix in Spanish XP support.
 
2009/04/09
Έκδοση:1.39
Αλλαγές:  - Bug fix in "CPU Temperature" field for AMD K8 family CPU.
 
2009/04/03
Έκδοση:1.38
Αλλαγές:  - Supported recent AMD CPU in "CPU Temperature" field.
 - Removed restriction for Windows 7. (* Not Tested *)
 - Bug fix in unstable showing of Intel CPU temperature.
 
2009/03/26
Έκδοση:1.37
Αλλαγές:  - Added "CPU Temperature" field - (It Supports Recent Intel CPU Only).
 - Minor adjustment on skin colors.
 
2009/03/15
Έκδοση:1.36
Αλλαγές:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Supported more network adaptors.
 - Supported more OS.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 
2009/03/10
Έκδοση:1.35
Αλλαγές:  - It can now detect more various types of network adaptors.
 - Modified GUI draw routine to deal with some bugs specific to some video cards.
 - Fixed a hardware specific bug in HDD temperature.
 - Supported Swedish XP.
 
2009/03/05
Έκδοση:1.34
Αλλαγές:  - Added "Network IP (Global)" Field.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Reduced Border Size Slightly.
 - Supported Greek XP.
 
2009/02/27
Έκδοση:1.33
Αλλαγές:  - Added Language Support for Chinese (Traditional).
 - Supported Spanish XP.
 - Supported Russian XP.
 - Supported Czech XP.
 - Added "Network IP (Local)" Field.
 - Fixed several bugs related to Network.
 - Some changes in Japanese texts.

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον Heaven. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/02/17
Έκδοση:1.32
Αλλαγές:  - Fixed occasional mismatch between HDD name and data value.
 - Supported French Windows Vista.
 - Altered default field selection.
 - Some changes in Japanese texts.
 
2009/02/05
Έκδοση:1.30
Αλλαγές:  - Added "CPU GHz" field
 - Added support for Spanish Windows Vista
 - Added support for Italian Windows Vista
 - Fixed a Bug on Layout Consistency
 
2009/01/31
Έκδοση:1.29
Αλλαγές:  - It now fixes some of "Corruption of Performance Counter Registry Hive" automatically.
 - Added support for Dutch Windows Vista
 - Added support for German Language and German Windows XP

Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον A kind anonymous person. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/01/24
Έκδοση:1.28
Αλλαγές:  - Added "Memory Free Bytes" field
 - Fixed a bug related to "Memory" field
 - Added a function to generate error report files. (About -> Generate Error Report File..)
 - Supported Korean Language
 
2008/11/10
Έκδοση:1.27
Αλλαγές:  - Reduced GDI resource usage
 - Fixed a bug on window size memorization
 - Fixed a bug related to layout consistency
 
2008/11/05
Έκδοση:1.26
Αλλαγές:  - Added Bottleneck Field
 - Supported HDD Temperature Fields for Vista
 - Re-Arranged Location of Villain Fields
 - Renamed "Villain" to "Loader"
 - Fixed a Bug on Window Size Memorization
 
2008/10/31
Έκδοση:1.25
Αλλαγές:  - Added HDD Free Bytes Fields
 - Added HDD Temperature Fields
 - Added Meter Displays to Villain Fields
 - Decreased Memory Usage
 - Fixed a Bug related to Layout Consistency
 
2008/10/18
Έκδοση:1.24
Αλλαγές:  - Important bug fix on the memory leak found in version 1.23
 
2008/10/17
Έκδοση:1.23
Αλλαγές: Quick bug fixes were made right after this release. Please re-donwload the program if you are experiencing any problems. (especially under multi-core CPU)

 - Added "Main Villain" Field
 - Added "CPU Villain" Field
 - Added "Mem Villain" Field
 - Added "HDD Villain" Field
 - Added "Thread Villain" Field
 - Added "Handle Villain" Field
 - Organized Right-Click Menu
 - Fixed Hardware Detection Errors on Vista
 - Fixed Bugs Related to Multiple Monitor Environment
 - Fixed a Bug Related to Specific Network Adaptors

 
2008/10/06
Έκδοση:1.22
Αλλαγές:  - Supported Multiple Monitor Environment
 - Improved Memorization of Window Position and Size
 - Re-Supported 64bit Operating System
 - Now, You can Suspend Auto-Hide Function by Pressing Shift-Key
 
2008/09/28 (Wichtiges Update)
Έκδοση:1.21
Αλλαγές:  - Types of Information to Show is now Selectable
 - Multi Core/CPU Support
 - Individual HDD Information Support
 - Individual Network Information Support
 - Battery Information Support
 - Also, Added Computer Name and Current Time Information
 - 6 Different Types of Layout Support including Horizontal Ones
 - 5 Different View Size Support
 - Transparency Support
 - 2 Types of Auto-Hide Function Support
 - Shrinkable by Double-Clicking
 - Resizable by Middle Button Scrolling
 - Always Stay in Screen now
 - Added Windows Server 2003 Support
 - Added Portable Version (Zip
 
2008/09/15
Έκδοση:1.20
Αλλαγές:Fixed a bug on installer that caused problems when installing to unsupported operating systems.
 
2008/09/02
Έκδοση:1.19
Αλλαγές: It now supports Vista. Also, we added a function that let you easily configure whether this program starts together on system boot or not.

Furthermore, We have made many small but important fixes, starting from its installer, drawing methods, confusing texts and so forth. If you have experienced any trouble in using previous versions, please try this again. The problem may have been solved by this version.
------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - Χρήσιμα δωρεάν προγράμματα για Windows (not MooO)]:


Λίστα λογισμικού Moo0

Web Application List Moo0

English): System Monitor (Free) - CPU / GPU / Disk Temperature. +40 others | system monitor, cpu monitor, moo0 system monitor, systemmonitor, system temperature monitor, system monitor application, system monitor software, pc monitor software, amd system monitor, best cpu temp monitor

عربي): نظام المراقبة (مجاني) - رصد أداء الحاسوب الخاص بك | نظام مراقبة نظام, مراقبة نظام مراقبة أمد, أفضل بو مراقبة تيم, رصد نظام مو, وحدة المعالجة المركزية الرصد, درجة حرارة جهاز الكمبيوتر, وحدة المعالجة المركزية رصد درجة الحرارة, رصد وحدة المعالجة المركزية, ويندوز 10, مراقبة بيسي

Беларускі): сістэмны манітор (Бясплатна) - Кантралюйце прадукцыйнасць ПК | сістэмны манітор, працэсар манітор, сістэма Moo0 манітор, Маніторынг сістэма, тэмпература сістэмы маніторынг, сістэмнае прымяненне манітора, сістэмны праграмнае забеспячэнне манітор, ПК праграмнага забеспячэння манітор, драмы сістэмнага манітора, лепшы працэсар тэмпература манітор

Dansk): System Monitor (Gratis) - Overvåg din computers ydeevne | system monitor, cpu monitor, moo0 system monitor, systemmonitor, system temperatur monitor, system monitor applikation, system monitor software, pc monitor software, amd system monitor, bedste cpu temp monitor

Deutsch): Systemmonitor (Kostenlos) - Überwachen Sie die Performance ihres PCs | system monitor, systemmonitor, moo0 system monitor, moo system monitor, moo0 systemmonitor, mooo system monitor, cpu temperatur software, cpu temperatur überwachen, cpu monitor, moo system

Español): Monitor de Sistema (Gratis) - CPU / GPU / Temperatura del disco. +40 más | monitor de sistema, monitor de cpu, monitor de sistema moo0, monitor de sistema, monitor de temperatura del sistema, aplicación de monitor de sistema, software de monitor de sistema, software de monitor de PC, monitor de sistema de AMD, mejor monitor de temperatura de cpu

Français): Moniteur Système (Libre) - Performance de votre PC | moniteur de performance, system monitor, systeme monitor, logiciel moniteur de ressources, moniteur système, moo0 system monitor, compteur processeur windows 7, moo system monitor, system monitor windows 10, moniteur de ressources

Ελληνικά): Εποπτεία συστήματος (Δωρεάν) - Εποπτεία των επιδόσεων του Η/Υ σας | σύστημα παρακολούθησης, παρακολούθηση cpu, moo0 σύστημα παρακολούθησης, systemmonitor, παρακολούθηση της θερμοκρασίας συστήματος, εφαρμογή παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης του συστήματος, παρακολούθηση συστήματος AMD, καλύτερο monitor cpu temp

Bahasa Indonesia): Monitor Sistem (Gratis) - CPU / GPU / Suhu Disk. +40 lainnya | monitor sistem, monitor cpu, monitor sistem moo0, monitor sistem, monitor suhu sistem, aplikasi monitor sistem, perangkat lunak monitor sistem, perangkat lunak monitor pc, monitor sistem amd, monitor suhu cpu terbaik

Italiano): Monitor di Sistema (Gratuito) - Controlla le Prestazioni del Tuo PC | prestazioni sistema, system monitor, controllare temperatura pc, prestazioni del computer, moo system monitor, software prestazioni pc, free cpu temp monitor, monitor sistema, moo0 system monitor, software temperatura cpu

简体中文): 系统监视器 (免费) - 监视你的系统状态 | hwmonitor, 系统监视器, CPU监视器, moo0系统监视器, 系统监视器, 系统温度监视器, 系统监视器应用程序, 系统监视器软件, PC监视器软件, amd系统监视器

日本語): システムモニター (フリーソフト) - CPU / GPU / HDD の温度をチェック。 +40 種類 | システムモニター, moo0 システムモニター, システムモニタ, cpu 温度 確認, system monitor, windows10 システムモニター, hdd モニター, システムモニター おすすめ, gpu 温度, システムモニター windows10

한국어): 시스템 모니터 (프리웨어) - 시스템 사용도 모니터링 | cpu 모니터링 프로그램, 시스템 모니터링 프로그램, 시스템 모니터, 모니터 감시 프로그램, 모니터링 프로그램, moo0 systemmonitor, moo0 system monitor, 윈도우 시스템 모니터링 툴, 컴퓨터 모니터링 프로그램, cpu 체크

Nederlands): Systeemmonitor (Gratis) - Bewaak uw PC prestaties | systeemmonitor, cpu-monitor, moo0 systeemmonitor, systeemmonitor, systeemtemperatuurmonitor, systeemmonitortoepassing, systeembewakingssoftware, pc-monitorsoftware, amd-systeemmonitor, beste cpu-temperatuurmonitor

Polski): Monitor Systemu (Bezpłatny) - CPU / GPU / Temperatura dysku. +40 innych | monitor systemu, monitor procesora, monitor systemu moo0, monitor systemowy, monitor temperatury systemu, aplikacja do monitorowania systemu, oprogramowanie do monitorowania systemu, oprogramowanie monitora komputera, monitor systemu amd, najlepszy monitor temperatury procesora

Português): Monitor do Sistema (Grátis) - CPU / GPU / Temperatura do Disco. +40 outros | monitor do sistema, monitor da cpu, monitor do sistema moo0, systemmonitor, monitor da temperatura do sistema, aplicação do monitor do sistema, software do monitor do sistema, software do monitor do PC, monitor do sistema amd, melhor monitor da temperatura da cpu

Русский): Системный монитор (Бесплатно) - Контроль производительности ПК | system monitor, moo0 system monitor, мониторы для пк, moo system monitor, монитор производительности скачать, скачать монитор производительности, moo0 systemmonitor, system monitor windows, монитор системы, moo0 system monitor windows 10

Svenska): SystemÖvervakare (Gratis) - Övervaka Din PCs prestanda | systemmonitor, cpu monitor, moo0 systemmonitor, systemmonitor, systemtemperaturövervakare, systemövervakningsprogram, systemmonitorprogramvara, datorskärmsprogramvara, amd systemmonitor, bästa cpu tempmonitor

ภาษาไทย): การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ

Türkçe): Sistem Monitörü (Ücretsiz) - CPU / GPU / Disk Sıcaklığı. +40 kişi daha | sistem monitörü, cpu monitörü, moo0 sistem monitörü, systemmonitor, sistem sıcaklığı monitörü, sistem monitörü uygulaması, sistem monitörü yazılımı, pc monitör yazılımı, amd sistem monitörü, en iyi cpu sıcaklığı monitörü

Українська): Системний Монітор (Безкоштовно) - Моніторинг продуктивності вашого ПК | системний монітор, монітор процесора, монітор системи moo0, системний монітор, монітор температури системи, пристрій монітора, програмне забезпечення для системного монітора, комп'ютерне програмне забезпечення монітора, AMD системний монітор, найкращий процесорний монітор

Việt Nam): Giám sát hệ thống (Miễn phí) - Nhiệt độ CPU / GPU / Đĩa. +40 người khác | giám sát hệ thống, giám sát cpu, giám sát hệ thống moo0, systemmonitor, giám sát nhiệt độ hệ thống, ứng dụng giám sát hệ thống, phần mềm giám sát hệ thống, phần mềm giám sát pc, giám sát hệ thống amd, giám sát tạm thời cpu

Μετατροπέας Mp3 (Δωρεάν) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 μορφή) | μετατροπη mp3 σε audio, μετατροπη αρχειων ηχου σε mp3, μετατροπη αρχειων ηχου, μετατροπη m4a σε mp3, μετατροπη ηχου σε mp3, μετατροπη απο mp3 σε audio free download, μετατροπή σε mp3, μετατροπη μπ3 σε audio, μετατροπη αρχειου ηχου σε κειμενο, μετατροπη mp3 σε κειμενο


Βελτιωτικά MP3 (Δωρεάν) - Βελτιώστε τον ήχο του MP3 ακόμα καλύτερα | λογισμικό ήχου εφέ, moo0 audioeffecter, moo mp3, δωρεάν ακουστικά εφέ, mp3 volumer, mp3 πλήκτρο αλλαγής πλήρης έκδοση δωρεάν download, mp3 pitch, mp3 enhancer, moo ήχου, λογισμικό αλλαγής γη δωρεάν download


Audio Player (Δωρεάν) - Ένα απλό πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου | ήχου player, απλό πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, δωρεάν πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, moo ήχου, moo player, δωρεάν λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, δωρεάν download audio player


Mp3 Info Editor (Δωρεάν) - Επεξεργασία πληροφοριών αρχείων Mp3 | mp3 επεξεργαστής πληροφοριών, mp3 editor, mp3 editor δωρεάν, mp3info, mp3 λογισμικό επεξεργασίας, δωρεάν mp3 editor, mp3 editor online, επεξεργαστείτε mp3, επεξεργαστείτε αρχεία mp3, mp3 editor δωρεάν download


Συσκευή εγγραφής ήχου (Δωρεάν) - Εγγραφή της φωνή σας / του ήχου του Η/Υ εύκολα | προγραμμα εγγραφης ηχου, εγγραφη ηχου, εγγραφη φωνης προγραμμα, προγραμματα εγγραφης ηχου, εγγραφη φωνης online, moo voice recorder, moo0, moo0 voice recorder, εγγραφη φωνης, voice recorder download


Μεγεθυντικός φακός (Δωρεάν) - Μεγέθυνση οθόνης κατ' απαίτηση | να μεγεθύνετε το λογισμικό, δωρεάν μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός για το παράθυρο 7, μεγεθυντικός φακός για την οθόνη του υπολογιστή, δωρεάν download, μεγεθυντικός φακός για μεγεθυντικό φακό


Multi-Desktop (Δωρεάν) - Ένα απλό περιβάλλον πολλαπλών επιφανειών εργασίας | multi desktop, multi desktop, windows multi desktop 7, multi desktop, multi desktop desktop, multi desktop, πολλαπλές επιτραπέζιοι παράθυρα 7, Windows 7 πολλαπλές επιφάνειες εργασίας, multi desktop λογισμικό, πολλαπλών επιτραπέζιων υπολογιστών


Screenshot (Δωρεάν) - Διευκολυνθείτε κατά τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης | το πρόγραμμα screenshot, το λογισμικό οθόνης, το δωρεάν λογισμικό οθόνης, το πρόγραμμα screenshot δωρεάν, το screenshot λογισμικό δωρεάν, το καλύτερο δωρεάν λογισμικό οθόνης, το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης, το δωρεάν πρόγραμμα οθόνης, δωρεάν προγράμματα οθόνης, το πρόγραμμα στιγμιότυπου οθόνης


Simple Timer (Δωρεάν) - Ένα εύκολο και απλό Χρονόμετρο | απλό χρονοδιακόπτη, απλό χρονοδιακόπτη download, χρονοδιακόπτη δωρεάν download, χρονοδιακόπτη δωρεάν, χρονοδιακόπτη app για τα παράθυρα 7, χρονοδιακόπτη εργαλεία δωρεάν download, simpletimer, απλό χρονόμετρο παράθυρα, download timer, κλείσιμο χρονοδιακόπτη παράθυρα 10 download


Διάφανα μενού (Δωρεάν) - Ας απολαύσουμε διαφανή μενού! | αλλάξτε το χρώμα του μενού περιβάλλοντος, το δροσερό μενού περιβάλλοντος, το όμορφο μενού περιβάλλοντος, το μενού περιβάλλοντος, διακοσμείτε το μενού περιβάλλοντος, το πολύχρωμο μενού περιβάλλοντος, προσαρμόστε το μενού περιβάλλοντος, τη διαφανή επιφάνεια εργασίας, το αεροδρόμιο θεμάτων, τα δροσερά παράθυρα


Πάντα στην κορυφή (Δωρεάν) - Προσθέστε επιπλέον χρήσιμα μενού στα Windows | κρατήστε το παράθυρο στην κορυφή, κρατήστε τα παράθυρα στην κορυφή, πάντα στην κορυφή, προσθέστε μενού, πρόσθετο μενού, κρατήστε το παράθυρο στο επάνω μενού, κρατήστε τα παράθυρα στο επάνω μενού, πάντα στο επάνω μενού, το μενού παραθύρων συν, το παράθυρο menuplus


World Time (Δωρεάν) - Δείτε παγκόσμια ώρα εύκολα | Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι , μετατροπέας παγκόσμιου χρόνου


Αποτροπή ανάκτησης (Δωρεάν) - Διαγραφή ανακτήσιμων δεδομένων από το σκληρό δίσκο σας | Moo0 αντι-ανάκτηση, αντί για ανάκαμψη, αντι-ανάκτηση, λογισμικό γομαζιών δεδομένων, moo αντί αποκατάστασης, mooo anti ανάκτηση, οδηγός καθαριστής, σκληρό δίσκο σκουπίστε το λογισμικό, anti λογισμικό αποκατάστασης, σκουπίστε δίσκο αναθεώρηση


Εκκαθάριση δίσκου (Δωρεάν) - Εκκαθάριση ανεπιθύμητων αρχείων από το σκληρό δίσκο | καθαρότερο δίσκο, καθαριστής δίσκου, καθαρότερος δίσκος, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο, δωρεάν καθαρότερο, καθαρότερο δωρεάν download, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο


File Monitor (Δωρεάν) - Εποπτεία πρόσβασης αρχείων εύκολα | Παρακολούθηση αρχείων , παρακολούθηση αρχείων, παρακολούθηση αρχείων, παρακολούθηση αρχείων, πρόσβαση σε φάκελο παρακολούθησης, λογισμικό παρακολούθησης αρχείων, παρακολούθηση πρόσβασης, παρακολούθηση παραθύρων, παράθυρα παρακολούθησης αρχείων 10, εργαλείο παρακολούθησης αρχείων


Καταστροφέας αρχείων (Δωρεάν) - Απόλυτη διαγραφή ιδιωτικών αρχείων | καταστροφέας αρχείων, καταστροφέας αρχείων φορητό, moo0 τεμαχιστής αρχείων, καταστροφέας αρχείων, διαγραφή αρχείων, διαγραφή ιδιωτικού αρχείου, διαγραφή ιδιωτικού phote, αποτροπή ανάκτησης δεδομένων, προστασία ιδιωτικών δεδομένων, fileshredder


Hash Code (Δωρεάν) - Υπολογισμός / Επαλήθευση του κωδικού κατακερματισμού (Hash) | κωδικός κατακερματισμού, υπολογισμός κατακερματισμού κώδικα, κώδικα κατακερματισμού, εύκολο κατέβασμα κατακερματισμού, αριθμός κατακερματισμού, hash λογισμικού, hashcode κατεβάσετε, κατεβάσετε κώδικα κατακερματισμού, κώδικα κατακερματισμού, τι είναι κωδικό κατακερματισμού


Χρονοσήμανση (Δωρεάν) - Τροποποίηση χρονοσήμανσης αρχείου | δωρεάν timestamp λογισμικό, λογισμικό χρονικής σήμανσης, timestamp λογισμικό, timestamp λογισμικό, timestamp πρόγραμμα, τροποποιητής timestamp, timestamp changer, timestamp download, αλλαγή timestamp αρχείο, αλλαγή timestamp φωτογραφία


Color Picker (Δωρεάν) - Επιλογή χρώματος από την οθόνη | pickcolor, συλλέκτης χρωμάτων download, html επιλογή χρώματος, επιλογή χρώματος χρώμιο, επιλογή χρώματος, παράθυρα επιλογής χρωμάτων, επιλογή χρώματος χρωμάτων, επιλογή παραθύρων χρώματος, html επιλογή χρώματος, colorpicker


Font Viewer (Δωρεάν) - Βρείτε γρήγορα γραμματοσειρές για τις ανάγκες σας | το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το γραμματοκιβώτιο γραμματοσειράς, , το καλύτερο λογισμικό προβολής γραμματοσειράς


Image Colors (Δωρεάν) - Μετατροπή εικόνων σε διάφορους τόνους χρώματος | να αλλάξετε χρώματα, να αλλάξετε χρώματα εικόνας, να αλλάξετε χρώματα εικόνας, να αλλάξετε χρώματα φωτογραφιών, να αλλάξετε το χρώμα των φωτογραφιών, να αλλάξετε τις χρωματικές αποχρώσεις, να αλλάξετε τους τόνους χρώματος, να ρυθμίσετε τους τόνους χρώματος, να ρυθμίσετε το χρώμα της εικόνας, να βελτιστοποιήσετε τα χρώματα των φωτογραφιών


Μετατροπέας εικόνας (Δωρεάν) - Μετατροπή μορφής αρχείων εικόνας | png σε ico, μετατροπέα εικόνας, μετατροπή png σε ico, jpg σε ico, ico μετατροπέα, μετατροπέα εικόνας, ico σε png, μετατροπή σε ico, png σε ico μετατροπέα, jpg σε gif μετατροπέα δωρεάν download


Image Sharpener (Δωρεάν) - Οξύνετε/Θολώστε εύκολα τις εικόνες σας | το λογισμικό ακονίσματος εικόνας, το λογισμικό ακονίσματος εικόνας, το λογισμικό ακονίσματος φωτογραφιών, το λογισμικό ακονίσματος φωτογραφιών, το λογισμικό ακονίσματος εικόνας δωρεάν, το καλύτερο λογισμικό ακονίσματος εικόνας, την ενίσχυση της εικόνας online, το λογισμικό ευκρίνεια εικόνας, εργαλείο ακονίσματος εικόνας, εργαλείο ακονίσματος εικόνας


Αλλαγή διαστάσεων εικόνας (Δωρεάν) - Μετατροπή διαστάσεων εικόνων | μετατροπη διαστασεων, Εικόνα Sizer, Εικόνα Sizer, Image Sizer, Εικόνα Sizer, μετατροπέα μεγέθους εικόνας, μετατροπέα μεγέθους εικόνας, εικόνα moo, μειωτήρα εικόνας, download resizer downloader


Image Thumbnailer (Δωρεάν) - Δημιουργία μικρογραφιών εικόνων σε μορφή HTML | Εικονίδιο δημιουργίας μικρογραφιών, Δημιουργία μικρογραφιών html, Δημιουργία μικρογραφιών ιστοσελίδων, Δημιουργία μικρογραφιών ιστοσελίδων, Δημιουργία thumbnail html, Δημιουργία εικονογραφικών μικρογραφιών, Δημιουργία μικρογραφιών στο διαδίκτυο, Δημιουργία μικρογραφιών Ελεύθερο λογισμικό, Ελεύθερο λογισμικό μικρογραφιών Δημιουργία μικρογραφιών, Δημιουργία μικρογραφιών


Προβολή εικόνων (Δωρεάν) - Ένα απλό και ευέλικτο πρόγραμμα προβολής εικόνων | το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών


Προβολή εικόνων SP (Δωρεάν για δοκιμή) - Ένα απλό και ευέλικτο πρόγραμμα προβολής εικόνων


Connection Watcher (Δωρεάν) - Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου σας | Παρακολούθηση σύνδεσης δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης, Παρακολούθηση σύνδεσης, Παρακολούθηση σύνδεσης, Σύνδεση δικτύου Moo0, Παρακολούθηση συνδέσεων δικτύου, Παρακολούθηση δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης


RightClicker (Δωρεάν) - Βελτιώστε το μενού περιβάλλοντος | moo0 rightclicker pro, moo0 rightclicker, δεξί κλικ, δεξί κλικ μενού, αλλάξτε το μενού περιβάλλοντος, προσαρμόστε το μενού περιβάλλοντος, βελτιώστε το μενού περιβάλλοντος, επεξεργαστείτε το μενού περιβάλλοντος, ρυθμίστε μενού περιβάλλοντος, δροσερό μενού περιβάλλοντος


RightClicker Pro (Δωρεάν για δοκιμή) - Βελτιώστε το μενού περιβάλλοντος έντονα


System Closer (Δωρεάν) - Αναστολή / Αδρανοποίηση των XP εύκολα | xp hibernate λογισμικό, αδρανοποίηση εύκολη, αναστολή συστήματος εύκολα, αδρανοποίηση xp παράθυρα, xp εφεδρικά παράθυρα, σύστημα αδρανοποίησης


Εποπτεία συστήματος (Δωρεάν) - Εποπτεία των επιδόσεων του Η/Υ σας | σύστημα παρακολούθησης, παρακολούθηση cpu, moo0 σύστημα παρακολούθησης, systemmonitor, παρακολούθηση της θερμοκρασίας συστήματος, εφαρμογή παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης του συστήματος, παρακολούθηση συστήματος AMD, καλύτερο monitor cpu temp


XP Desktop Heap (Δωρεάν) - Επιτρέψτε στα XP να διατηρήσουν περισσότερα παράθυρα | επιλύσετε πρόβλημα μεγέθους σωρού επιφάνειας εργασίας στα Windows XP, αυξήστε το μέγεθος σωρού επιφάνειας εργασίας στα Windows XP


Μετατροπέας βίντεο (Δωρεάν) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+περισσότερη μορφή) | convert2mp4, μετατροπη αρχειων βιντεο, wve to mp4, moo video converter, convert2mp4 video download, convert2mp4 free download, moo converter, youtube to mp4 converter free download, μετατροπη mp4 σε avi online, μετατροπεας video


Αποκοπή βίντεο (Δωρεάν) - Ο πιο γρήγορος κοπτήρας βίντεο "χωρίς απώλειες" | βίντεο cutter, moo0 βίντεο κοπής, σε απευθείας σύνδεση κοπής βίντεο, κόπτη βίντεο σε απευθείας σύνδεση, trimmer βίντεο, δωρεάν κοπής βίντεο, moo0, moo βίντεο κοπής, κοπεί βίντεο σε απευθείας σύνδεση, κοπής βίντεο φορητό


Video Info (Δωρεάν) - Ανακαλύψτε τα στοιχεία του βίντεο εύκολα! | βίντεο πληροφορίες, βίντεο πληροφορίες, βίντεο πληροφορίες βίντεο, πληροφορίες βίντεο αρχείων, πληροφορίες βίντεο αρχείων, video codec έλεγχος, κωδικοποιητής ήχου έλεγχος, video bitrate έλεγχος, πάρτε πληροφορίες βίντεο, πληροφορίες βίντεο


Αλλαγή μεγέθους βίντεο (Δωρεάν) - Κάντε τα βίντεό σας μικρότερα, με τον ευκολότερο τρόπο | μειωση μεγεθους βιντεο, video minimizer, πως μικραινω το μεγεθος ενος βιντεο, πως θα μικρυνω ενα video, πως να μικρυνω ενα βιντεο, συμπιεση βιντεο online, video minimizer online, περικοπη βιντεο free, moo video minimizer, resizing video files


Βίντεο στο Mp3 (Δωρεάν) - Εξαγωγή και αποθήκευση μόνο Ήχου / Μουσικής από βίντεο | βίντεο από το βίντεο, το βίντεο σε ήχο μετατροπέα, moo0 βίντεο σε ήχο, βίντεο σε ήχο, moo βίντεο, δωρεάν βίντεο σε μετατροπέα ήχου, εξαγωγή ήχου από mp4, βίντεο σε λογισμικό ήχου, εξαγωγή μουσικής από βίντεο, εξαγωγή ήχου από λογισμικό βίντεο


FFmpeg (Δωρεάν) - FFmpeg για τα Windows, ένας εξαιρετικός μετατροπέας βίντεο | το ffmpeg παράθυρα κατασκευής, ffmpeg για τα παράθυρα, μετατροπέα βίντεο για τα παράθυρα, ffmpeg κατεβάσετε, ffmpeg παράθυρα, δωρεάν μετατροπέας βίντεο για τα παράθυρα, παράθυρα μετατροπέα βίντεο, τι είναι ffmpeg, ffmpeg φορητό, ffmpeg παράθυρα gui


What's your IP? - Check your IP / Hostname / Browser Info


What's his/her IP? - Find his/her IP Address and Location


Whois (Domain Owner Info) - Check Who is Owning the Domain | Lookup Whois Πληροφορίες, Lookup ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του site / domain, πληροφορίες ιδιοκτήτη αναζήτησης του ιστότοπου


HTML Compressor - Minify your HTML Code | html minimizer, html minify, μείωση του μεγέθους html, βελτιστοποίηση του μεγέθους html, μείωση του html, ελαχιστοποίηση της ιστοσελίδας, μείωση της ιστοσελίδας, μείωση του μεγέθους ιστοσελίδας, βελτιστοποίηση του μεγέθους της ιστοσελίδας


Javascript Compressor - Minify your Javascript Code | javascript minimizer, javascript minify, μειώστε το μέγεθος javascript, βελτιστοποιήστε το μέγεθος javascript, κάντε javascript μικρότερο


CSS (Style Sheet) Compressor - Minify your CSS (Style Sheet) Code | css minimizer, css minify, μειώστε το μέγεθος css, βελτιστοποιήστε το μέγεθος css, κάντε μικρότερο css, ελαχιστοποιήστε το φύλλο στυλ, ελαχιστοποιήστε το φύλλο στυλ, μειώστε το μέγεθος του φύλλου στυλ, βελτιστοποιήστε το μέγεθος του φύλλου στυλ

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川