Συσκευή εγγραφής ήχου (Ιστορικό ενημερώσεων)
  << Επιστροφή στη σελίδα προγραμμάτων
2018/01/30
Έκδοση:1.46
Αλλαγές:  - Supported Windows 10 finally.
 - Changed its name from "Moo0 Voice Recorder" to "Moo0 Audio Recorder".
 - Quick bug fixes in which the recent versions couldn't be installed on Windows XP/8.1.
 - Many bug fixes for Windows XP.
 - Some bug fixes for Windows 8.1.

Update (2018/01/11):
 - A quick bug fix on the previous version, in which it was requiring UAC administrator privilege while it was not necessary.

Update (2017/12/25):
 - Solved and decreased some "unknown errors".
 - Some more minor bug fixes.
 - Decreased some problems on Windows 10. Instead, we had to unsupport Windows XP SP1 and SP2 this time. (The latest SP3 is okay!) Mostly, it's due to the Windows' compiler problems. We'd ask for your understanding.

 - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.
 - Added Polish language support.
 - Added Portuguese language support.
 - Added Romanian language support.
 - Added support for 2 more languages (partial).

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Πορτογαλικών κατέστη δυνατή χάρη στον VIMARANIS. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρουμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Kevin A. Beraca. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!


Update (2013/09/19):
 - Added Greek (Revision) language support.
 - Added Thai Language support in partial.

Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!


Update (2013/09/19):
 - Added "Recording Speed Adjustment" menu, since some sound drivers keep failing in reporting correct playback frequencies.
 
2018/01/11
Έκδοση:1.45
Αλλαγές:  - A quick bug fix on the previous version, in which it was requiring UAC administrator privilege while it was not necessary.
 
2017/12/25
Έκδοση:1.44
Αλλαγές:  - Solved and decreased some "unknown errors".
 - Some more minor bug fixes.
 - Decreased some problems on Windows 10. Instead, we had to unsupport Windows XP SP1 and SP2 this time. (The latest SP3 is okay!) Mostly, it's due to the Windows' compiler problems. We'd ask for your understanding.

 - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.
 - Added Polish language support.
 - Added Portuguese language support.
 - Added Romanian language support.
 - Added support for 2 more languages (partial).

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Πολωνικών κατέστη δυνατή χάρη στον Zbigniew Strzelczyk. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Πορτογαλικών κατέστη δυνατή χάρη στον VIMARANIS. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρουμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Kevin A. Beraca. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/10/25
Έκδοση:1.43
Αλλαγές:  - Added Greek (Revision) language support.
 - Added Thai Language support in partial.

Η υποστήριξη Ελληνικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/09/19
Έκδοση:1.42
Αλλαγές:  - Added "Recording Speed Adjustment" menu, since some sound drivers keep failing in reporting correct playback frequencies.
 
2013/08/26
Έκδοση:1.41
Αλλαγές:  - Fixed some issues when used in the multiple monitor environments.

Update (08/19):
 - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!


Update (06/20):
 - Added Hungarian Language support.

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/08/19
Έκδοση:1.40
Αλλαγές:  - Added Chinese (Simplified) (Revision) language support.

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Zhang Zhe. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/06/17
Έκδοση:1.39
Αλλαγές:  - Added Hungarian Language support.

Η υποστήριξη Ουγγρικών κατέστη δυνατή χάρη στον lostprophet στο Lostprophet Magyarítások. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/05/02
Έκδοση:1.38
Αλλαγές:  - Started to show graph borders while recording / playing. - hope you can adjust recording volume more easily now.
 - Bug fixes in which the graph display speed was different between recording and playing on some specific types of sound cards.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.
 
2013/04/30
Έκδοση:1.37
Αλλαγές:  - Bug fix in releasing some conponents' focuses.
 - Note: Another update, relating to the graph display, has been scheduled for the next few days.
 
2013/04/25
Έκδοση:1.36
Αλλαγές:  - Improved the mouse sensitivity when initiating to move the window. - You can move the window more comfortably.
 - Added Greek Language support.

Η υποστήριξη Ελληνικών κατέστη δυνατή χάρη στον geogeo.gr στο geogeo.gr. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/04/19
Έκδοση:1.35
Αλλαγές:  - Adjusted and improved components' sizes and layout.
 - Added complete Chinese (Traditional) Language support.
 - Revised Korean translation.
 - Added support for 1 more language (partial).

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον JK. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/04/09
Έκδοση:1.34
Αλλαγές:  - Another important major update. :)
 - Officially supported Windows 8.
 - Supported so many more sound cards.
 - Enhanced MP3 recording quality on Windows Vista/7/8, by optimizing the sample-rate resampling routines when required.
 - Fixes a bug that the displayed recording time sometimes elapses faster than the actual recording time on Windows Vista/7/8, depending on the users' sound cards and the environment settings. Also, it can now achieve higher accuracy in its recording-time-scale preservation.
 - Improved the default program behavior for Windows XP and laptop PC users, so it can be more user-friendly.
 - Added Chinese (Traditional) Language support. Although, not complete yet.
 - Added support for 4 more languages (partial).
 - Thank you sincerely for the increased downloads of this program lately. We can bring more and faster updates as the users increase. So, please keep your kind eye on this fast-growing baby program. :)

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) κατέστη δυνατή χάρη στον JK. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2013/03/29
Έκδοση:1.33
Αλλαγές:  - Major bug fixes. It fixes many errors related to specific type of sound cards.
 - If anybody experienced any errors before, and stopped using this app, please try it out again.
 - It especially fixes the problem; "It suddenly stopped working oneday!".
 - Some texts/interfaces/behaviors have been revised to be more user friendly. (Especially on Windows 7)
 - Improved the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 VoiceRecorder" to "Moo0 Voice Recorder".

 
2012/12/09
Έκδοση:1.32
Αλλαγές:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/08/12
Έκδοση:1.31
Αλλαγές:  - Bug fixes in the GUI behavior.
 - Improvements in the installer. Also, it can now uninstall itself more cleanly when "keep saved data" option is unchecked.

 
2011/02/10
Έκδοση:1.30
Αλλαγές:  - Bug fixes and Improvements in the Installer.

 
2010/11/28
Έκδοση:1.29
Αλλαγές:  - Added Belarusian (Revision) translation support.
 - Added Russian (Revision) translation support.

Η υποστήριξη Λευκορωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρωσικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/11/08
Έκδοση:1.28
Αλλαγές:  - Supported more sound cards.

 
2010/10/31
Έκδοση:1.27
Αλλαγές:  - Additional French translation has been added.
 - Additional Italian translation has been added.
 - Supported more sound cards.

Η υποστήριξη French (Addition) κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Italian (Addition) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/10/18
Έκδοση:1.26
Αλλαγές:  - We have brought a major update today.
 - "View" menu has been renamed to "Setting", and many new functionality / menus have been added under it.
 - The Mp3 recording quality (bitrate) is now configurable. You can now control the file size through this.
 - Added 3 kinds of recording timers "Start Timer", "End Timer" and "Max Duration Timer".
 - Added functionality to discard the first sound / noise when starting the recording.
 - It can now start recording from the earlier sounds when resuming from "Cut Silence". (0.3 sec by default and configurable)
 - You can now also adjust the "Volume Threshold" and "Silence Duration before Stopping" for the "Cut Silence".
 - You can now configure the "File Naming / Renaming Rule" for the created files. i.e., you may choose to add such as (yymmdd.hhmm) instead of (1), (2), (3)...
 - It now automatically renames invalid filename characters such as "/" and ":" to "_" when they are present in the filename text field.
 - Added "Open" text link button onto the interface, so you can easily find the folder / file you have recorded the sound into.
 - Keyboad shortcuts (Global Hot-Keys) have been added. By default, you can now start / stop recording by "Ctrl+Space" key. (configurable)
 - It can now be iconized into the TaskTray (configurable), and you can start / stop recording without opening the main window.
 - Added an option to start the program together with the system.
 - The "Start Recording!" button is now bigger and also in the bold font, so you can more easily see / click it.
 - The program now changes its icons depending on the state. i.e., Green (Ready for recording), Orange (recording) and Blue (Start Timer is On).
 - The interface look is now slightly more organized.
 - We've also made our best effort keeping the interface as simple as it had been while adding all these new functionality.
 - Many bug fixes in order to minimize the chances of the abnormal shutdowns of the program.
 - Added support for more sound cards.
 - All these updates were made possible entirely thanks to your kind and decent feedbacks. Our great thanks to you all indeed.

 
2010/09/09
Έκδοση:1.25
Αλλαγές:  - Added French language support.

Η υποστήριξη Γαλλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Christian LEFEVRE. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/09/01
Έκδοση:1.24
Αλλαγές:  - Added Ukrainian language support.
 - Supported more sound cards.

Η υποστήριξη Ουκρανικών κατέστη δυνατή χάρη στον askold.uaix στο тумблер пиарофага. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/08/11
Έκδοση:1.23
Αλλαγές:  - Added Swedish language support.
 - Added Venetian language support.
 - Added support for 3 other languages (partial).

Η υποστήριξη Σουηδικών κατέστη δυνατή χάρη στον Tony. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Βενετικών κατέστη δυνατή χάρη στον Fabio Lazarin στο el galepin. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/07/14
Έκδοση:1.22
Αλλαγές:  - Quick bug fix on the version 1.21.
 - Fixed some bugs on the installer.
 - Suported more sound cards.
 - Added Hungarian (Installer) (Partial) support.

Η υποστήριξη Hungarian (Installer) (Partial) κατέστη δυνατή χάρη στον Robert L. στο Robert L. Productions. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2010/07/11
Έκδοση:1.21
Αλλαγές:  - Quick bug fix on the version 1.20.
 - Fixed a bug on the installer.
 - Fixed some GUI components resource management mechanism.
 
2010/07/07
Έκδοση:1.20
Αλλαγές:  - Added Persian language support.
 - Some minor bug fixes.

Η υποστήριξη Περσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Hassan Ali Nategh Zadeh στο zolal.net. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!


 
2010/05/22
Έκδοση:1.19
Αλλαγές:  - Supported more sound cards.
 - Some bug fixes.
 - Added Italian (Revision) language support.
 - Improved the Installer.
 - Added Greek support to the installer.

Η υποστήριξη Ιταλικών (Αναθεώρηση) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ελληνικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Panagiotis Fotoglou. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!


 
2010/04/16
Έκδοση:1.18
Αλλαγές:  - Supported many more sound cards.
 - Revised the whole skin set. It now has 77 different skins (increased from 15) in total.
 - Added new menu "Change (skin) Periodically".
 - Added new menu "See (skins in) Thumbnail (online)".
 - Fixed some bugs in the drawing routines.
 - Improved the resource management mechanism of the window components.
 - Improved the installer.
 - Added 13 other partially translated languages.
 
2010/02/23
Έκδοση:1.17
Αλλαγές:  - Added Chinese (Simplified) support.
 - Improved the Installer.
 - Added Chinese (Simplified) support to the installer.
 - Added Dutch support to the installer.
 - Added Turkish support to the installer.

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) κατέστη δυνατή χάρη στον wander. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Κινεζικών (απλοποιημένων) (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον chengent. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ολλανδικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Geert Delmeiren (Belgium). Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Τουρκικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Yavuz Aydemir. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/12/11
Έκδοση:1.16
Αλλαγές:  - Added Windows 7 support.
 - Improved some of its window behavior.
 - Improved the Installer.
 - Added Arabic support to the installer.
 - Added Chinese (Traditional) support to the installer.
 - Added French support to the installer.

Η υποστήριξη Αραβικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον alyzeedus_dwadeh στο http://www.wata.cc. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Κινεζικών (παραδοσιακών) (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Heaven. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Γαλλικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Kévin Jorand. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/10/11
Έκδοση:1.15
Αλλαγές:  - Added Belarusian Language Support.
 - Added Italian Language Support.
 - Added Russian Language Support.
 - Supported more Italian locale of sound cards.
 - Supported more Russian locale of sound cards.
 - Bug fix on the sound cards which don't have Microphone Boost controls.
 - Added Belarusian support to the installer.
 - Added Italian support to the installer.
 - Added Russian support to the installer.

Η υποστήριξη Λευκορωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ιταλικών κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρωσικών κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Λευκορωσικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ιταλικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Rinaldo M. aka Whiteshark στο Whiteshark. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Ρωσικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Arhim2005. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!


 - (Please send us the error report file "About -> Generate Error Report File.." if anything doesn't function as expected.)
 
2009/09/02
Έκδοση:1.14
Αλλαγές:  - Added German Language Support.
 - Improved Installer.
 - Added Danish support to the installer.
 - Added German support to the installer.

Η υποστήριξη Γερμανικών κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Δανικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον lfete στο Peter´s Blog. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

Η υποστήριξη Γερμανικών (Εγκαταστάτης) κατέστη δυνατή χάρη στον Maaster (Phillipp Arnold) στο Maasters Website. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ!!

 
2009/07/27
Έκδοση:1.12
Αλλαγές:  - Supported recording methods "Only PC Sound" and "Voice and PC Sound" also on Vista.
 - Supported more sound cards.
 - Fixed a bug in which it didn't use sufficient buffering on some Vista machines.
 - Improved stability.
 - Fixed some bugs in its installer.
 
2009/03/19
Έκδοση:1.11
Αλλαγές:  - Supported more of Japanese version of sound cards.
 - Added additional color skin "Black Black" and "Black Black II".
 
2009/03/13
Έκδοση:1.10
Αλλαγές:  - Entirely renewed internal GUI draw routine in order to support more various system environments.
 - Fixed a bug in which some noise was recorded togther in version 1.08 and 1.09.
 - Added a function to generate error report files. (About -> Generate Error Report File..)

All these bug fixes were made possible entirely thanks to the kindness from and voluntary work done by Nagasaki Kara ANA San. Thanks really a lot!

 
2009/03/09
Έκδοση:1.09
Αλλαγές:  - Fixed a bug in which "Cut Silence" option wasn't working in version 1.08.
 - Modified GUI draw routine to deal with some bugs specific to some video cards.
 
2009/03/07
Έκδοση:1.08
Αλλαγές:  - It's now far more stable over various types of sound cards.
 - Resolved Vista Aero border issue.
 - Added speaker out / mute button (only XP).
 
2009/02/19
Έκδοση:1.07
Αλλαγές:  - It now works more stably over different sound card drivers.
 
2009/02/13
Έκδοση:1.06
Αλλαγές:  - Improved folder selector.
 - Fixed bugs in its installer.
 
2008/11/13
Έκδοση:1.05
Αλλαγές:  - Added "Cut Silence" option
 - Reduced memory usage
 - Reduced GDI resource usage
 
2008/10/16 (Major Update)
Έκδοση:1.04
Αλλαγές:  - Added New Recording Type "Voice and PC Sound" - (except Vista)
 - Added New Recording Type "Only PC Sound" - (except Vista)
 - Added Play Back Function
 - Added Recording Volume Boost Function
 - Minimized Window Size
 - Selectable from Muitiple Color Skins
 - Added Transparency Support
 - Added Windows Server 2003 Support
 - Added Windows Vista Support
 - Resolved Multiple Bugs
 
2008/09/15
Έκδοση:1.03
Αλλαγές:Fixed a bug on installer that caused problems when installing to unsupported operating systems.
 
2008/09/10
Έκδοση:1.02
Αλλαγές:The GUI has been improved. Also, Korean language has been added from this version. Moreover, Some bugs are fixed in the program and its installer.
------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - Χρήσιμα δωρεάν προγράμματα για Windows (not MooO)]:


Λίστα λογισμικού Moo0

Web Application List Moo0

English): Audio Recorder (Free) - Record Your Voice / PC Audio Easily | moo0 voice recorder, voice recorder, moo0, voice recorder download, audio recorder, moo voice recorder, voice recorder free download, easy sound recorder, mooo voice recorder, recorder voice recorder

عربي): مسجل الصوت (مجاني) - تسجيل صوتك/صوت الحاسوب بسهولة | مسجل الصوت, تسجيل الصوت, تسجيل صوت, مسجل صوت, سجل صوت, تنزيل مسجل الصوت, تحميل مسجل الصوت, برنامج تسجيل الصوت, تسجيل الصوت من الكمبيوتر ويندوز 7, مسجل الاصوات

Беларускі): Audio Recorder (Бясплатна) - Зрабіце запіс свайго голасу / гуку ПК | Moo0 дыктафон, дыктафон, Moo0, дыктафон спампаваць, аўдыё рэкордэр, мыканне дыктафон, дыктафон спампаваць бясплатна, лёгкі дыктафон, Mooo дыктафон, дыктафон дыктафон

Dansk): Lydoptager (Gratis) - Optag nemt din stemme eller pc-lyd | gratis musik programmer til pc, stemme optager, lydoptager, download musik gratis til pc, moo0, download gratis musik til pc, gratis musik til mp3, mp3 sound recorder, mp3 musik download gratis, optag

Deutsch): Audio Recorder (Kostenlos) - Sprache / PC Sound aufnehmen | moo0 voice recorder, audio recorder, audiorecorder freeware, desktop audio recorder, sound recorder, audio aufnehmen pc, pc sound aufnehmen, audio recorder freeware, moo voice recorder, voice recording software

Français): Enregistreur audio (Libre) - Enregistrer votre voix / PC son facilement | enregistreur vocal, enregistreur audio, enregistrement vocal, enregistreur de voix, enregistreur de voix pc, enregistreur de son, enregistreur vocale, enregistreur, moo0, moo0 voice recorder

Ελληνικά): Συσκευή εγγραφής ήχου (Δωρεάν) - Εγγραφή της φωνή σας / του ήχου του Η/Υ εύκολα | προγραμμα εγγραφης ηχου, εγγραφη ηχου, εγγραφη φωνης προγραμμα, προγραμματα εγγραφης ηχου, εγγραφη φωνης online, moo voice recorder, moo0, moo0 voice recorder, εγγραφη φωνης, voice recorder download

Italiano): Registratore audio (Gratuito) - Registra facilmente la Tua Voce o Suono del PC | voice recorder, moo0 voice recorder, audio recorder free download italiano, moo voice recorder, software registrazione vocale pc, moo0, voice recorder download, mixer audio per pc gratis italiano, voice recorder pc, mixer per pc gratis

简体中文): 录音专家 (免费) - 简单地记录计算机和你的声音 | moo0 voice recorder, 录音专家, moo0, 錄音專家, 錄音軟件, recorder录音软件, ipad 录音, moo0录音笔, 录音笔, moo0

日本語): 音声録音機 (ボイス録音器) (フリーソフト) - 音声やPC音を簡単に録音 | moo0 ボイス録音器, moo0, mooo, 録音機, moo 録音, 録音, moo0 ボイス録音器 1.43, ボイス録音, 録音ソフト, 音声録音

한국어): 음성 녹음기 (프리웨어) - 음성 / PC 사운드 녹음을 간단히 | 녹음 프로그램, 녹음기 프로그램, 무료 녹음 프로그램, moo0, 녹음프로그램, 음성 녹음 프로그램, 컴퓨터 녹음 프로그램, 음성녹음 프로그램, mp3 녹음 프로그램, 컴퓨터 녹음

Nederlands): Audiorecorder (Gratis) - Neem uw stemgeluid / PC geluid eenvoudig op | voicerecorder, spraakrecorder, geluid opnemen van pc, geluid opnemen pc, moo0, moo0 voice recorder, audio opnemen van pc, geluid van pc opnemen, pc geluid opnemen, muziek opnemen van pc

Русский): Диктофон (Бесплатно) - Запись голоса и звука с ПК | voice recorder, moo0 voice recorder, voice recorder скачать, voicerecorder, запись голоса, moo voice recorder, moo0, аудио рекордер, voice recorder download, moo0 voicerecorder

Svenska): Ljudinspelare (Gratis) - Lätt inspela Din röst/ PC ljud | röstinspelare, moo0, ljudinspelare, moo0 voice recorder, ljudinspelare gratis, moo0 voicerecorder, ljudinspelning windows 10, ljudinspelare windows 10, musikredigeringsprogram gratis, inspelningsprogram gratis

Українська): Аудіозапис (Безкоштовно) - Запиши свій голос / Простота запису на ПК | moo0 диктофон, диктофон, moo0, диктофон завантаження, аудіозапис, moo диктофон, диктофон, безкоштовний скачування, простий рекордер, диктофон mooo

Audio Converter (Δωρεάν) - Μετατροπή μορφής αρχείου ήχου | μετατροπη mp3 σε audio, μετατροπη αρχειων ηχου σε mp3, μετατροπη αρχειων ηχου, μετατροπη m4a σε mp3, μετατροπη ηχου σε mp3, μετατροπη απο mp3 σε audio free download, μετατροπή σε mp3, μετατροπη μπ3 σε audio, μετατροπη αρχειου ηχου σε κειμενο, μετατροπη mp3 σε κειμενο


Audio Effect (Δωρεάν) - Εφαρμογή ηχητικών εφέ | λογισμικό ήχου εφέ, moo0 audioeffecter, moo mp3, δωρεάν ακουστικά εφέ, mp3 volumer, mp3 πλήκτρο αλλαγής πλήρης έκδοση δωρεάν download, mp3 pitch, mp3 enhancer, moo ήχου, λογισμικό αλλαγής γη δωρεάν download


Audio Player (Δωρεάν) - Ένα απλό πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου | ήχου player, απλό πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, δωρεάν πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, moo ήχου, moo player, δωρεάν λογισμικό αναπαραγωγής ήχου, δωρεάν download audio player


Mp3 Info Editor (Δωρεάν) - Επεξεργασία πληροφοριών αρχείων Mp3 | mp3 επεξεργαστής πληροφοριών, mp3 editor, mp3 editor δωρεάν, mp3info, mp3 λογισμικό επεξεργασίας, δωρεάν mp3 editor, mp3 editor online, επεξεργαστείτε mp3, επεξεργαστείτε αρχεία mp3, mp3 editor δωρεάν download


Συσκευή εγγραφής ήχου (Δωρεάν) - Εγγραφή της φωνή σας / του ήχου του Η/Υ εύκολα | προγραμμα εγγραφης ηχου, εγγραφη ηχου, εγγραφη φωνης προγραμμα, προγραμματα εγγραφης ηχου, εγγραφη φωνης online, moo voice recorder, moo0, moo0 voice recorder, εγγραφη φωνης, voice recorder download


Magnifier (Δωρεάν) - Μεγέθυνση οθόνης κατ' απαίτηση | να μεγεθύνετε το λογισμικό, δωρεάν μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός, μεγεθυντικός φακός για το παράθυρο 7, μεγεθυντικός φακός για την οθόνη του υπολογιστή, δωρεάν download, μεγεθυντικός φακός για μεγεθυντικό φακό


Multi-Desktop (Δωρεάν) - Ένα απλό περιβάλλον πολλαπλών επιφανειών εργασίας | multi desktop, multi desktop, windows multi desktop 7, multi desktop, multi desktop desktop, multi desktop, πολλαπλές επιτραπέζιοι παράθυρα 7, Windows 7 πολλαπλές επιφάνειες εργασίας, multi desktop λογισμικό, πολλαπλών επιτραπέζιων υπολογιστών


Screenshot (Δωρεάν) - Διευκολυνθείτε κατά τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης | το πρόγραμμα screenshot, το λογισμικό οθόνης, το δωρεάν λογισμικό οθόνης, το πρόγραμμα screenshot δωρεάν, το screenshot λογισμικό δωρεάν, το καλύτερο δωρεάν λογισμικό οθόνης, το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης, το δωρεάν πρόγραμμα οθόνης, δωρεάν προγράμματα οθόνης, το πρόγραμμα στιγμιότυπου οθόνης


Simple Timer (Δωρεάν) - Ένα εύκολο και απλό Χρονόμετρο | απλό χρονοδιακόπτη, απλό χρονοδιακόπτη download, χρονοδιακόπτη δωρεάν download, χρονοδιακόπτη δωρεάν, χρονοδιακόπτη app για τα παράθυρα 7, χρονοδιακόπτη εργαλεία δωρεάν download, simpletimer, απλό χρονόμετρο παράθυρα, download timer, κλείσιμο χρονοδιακόπτη παράθυρα 10 download


Transparent Menu (Δωρεάν) - Ας απολαύσουμε διαφανή μενού! | αλλάξτε το χρώμα του μενού περιβάλλοντος, το δροσερό μενού περιβάλλοντος, το όμορφο μενού περιβάλλοντος, το μενού περιβάλλοντος, διακοσμείτε το μενού περιβάλλοντος, το πολύχρωμο μενού περιβάλλοντος, προσαρμόστε το μενού περιβάλλοντος, τη διαφανή επιφάνεια εργασίας, το αεροδρόμιο θεμάτων, τα δροσερά παράθυρα


Window Menu Plus (Δωρεάν) - Προσθέστε επιπλέον χρήσιμα μενού στα Windows | κρατήστε το παράθυρο στην κορυφή, κρατήστε τα παράθυρα στην κορυφή, πάντα στην κορυφή, προσθέστε μενού, πρόσθετο μενού, κρατήστε το παράθυρο στο επάνω μενού, κρατήστε τα παράθυρα στο επάνω μενού, πάντα στο επάνω μενού, το μενού παραθύρων συν, το παράθυρο menuplus


World Time (Δωρεάν) - Δείτε παγκόσμια ώρα εύκολα | Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι, Παγκόσμιο Ρολόι , μετατροπέας παγκόσμιου χρόνου


Anti-Recovery (Δωρεάν) - Διαγραφή ανακτήσιμων δεδομένων από το σκληρό δίσκο σας | Moo0 αντι-ανάκτηση, αντί για ανάκαμψη, αντι-ανάκτηση, λογισμικό γομαζιών δεδομένων, moo αντί αποκατάστασης, mooo anti ανάκτηση, οδηγός καθαριστής, σκληρό δίσκο σκουπίστε το λογισμικό, anti λογισμικό αποκατάστασης, σκουπίστε δίσκο αναθεώρηση


Disk Cleaner (Δωρεάν) - Εκκαθάριση ανεπιθύμητων αρχείων από το σκληρό δίσκο | καθαρότερο δίσκο, καθαριστής δίσκου, καθαρότερος δίσκος, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο, δωρεάν καθαρότερο, καθαρότερο δωρεάν download, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο, καθαρότερο δίσκο


File Monitor (Δωρεάν) - Εποπτεία πρόσβασης αρχείων εύκολα | Παρακολούθηση αρχείων , παρακολούθηση αρχείων, παρακολούθηση αρχείων, παρακολούθηση αρχείων, πρόσβαση σε φάκελο παρακολούθησης, λογισμικό παρακολούθησης αρχείων, παρακολούθηση πρόσβασης, παρακολούθηση παραθύρων, παράθυρα παρακολούθησης αρχείων 10, εργαλείο παρακολούθησης αρχείων


File Shredder (Δωρεάν) - Απόλυτη διαγραφή ιδιωτικών αρχείων | καταστροφέας αρχείων, καταστροφέας αρχείων φορητό, moo0 τεμαχιστής αρχείων, καταστροφέας αρχείων, διαγραφή αρχείων, διαγραφή ιδιωτικού αρχείου, διαγραφή ιδιωτικού phote, αποτροπή ανάκτησης δεδομένων, προστασία ιδιωτικών δεδομένων, fileshredder


Hash Code (Δωρεάν) - Υπολογισμός / Επαλήθευση του κωδικού κατακερματισμού (Hash) | κωδικός κατακερματισμού, υπολογισμός κατακερματισμού κώδικα, κώδικα κατακερματισμού, εύκολο κατέβασμα κατακερματισμού, αριθμός κατακερματισμού, hash λογισμικού, hashcode κατεβάσετε, κατεβάσετε κώδικα κατακερματισμού, κώδικα κατακερματισμού, τι είναι κωδικό κατακερματισμού


Χρονοσήμανση (Δωρεάν) - Τροποποίηση χρονοσήμανσης αρχείου | δωρεάν timestamp λογισμικό, λογισμικό χρονικής σήμανσης, timestamp λογισμικό, timestamp λογισμικό, timestamp πρόγραμμα, τροποποιητής timestamp, timestamp changer, timestamp download, αλλαγή timestamp αρχείο, αλλαγή timestamp φωτογραφία


Color Picker (Δωρεάν) - Επιλογή χρώματος από την οθόνη | pickcolor, συλλέκτης χρωμάτων download, html επιλογή χρώματος, επιλογή χρώματος χρώμιο, επιλογή χρώματος, παράθυρα επιλογής χρωμάτων, επιλογή χρώματος χρωμάτων, επιλογή παραθύρων χρώματος, html επιλογή χρώματος, colorpicker


Font Viewer (Δωρεάν) - Βρείτε γρήγορα γραμματοσειρές για τις ανάγκες σας | το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το πρόγραμμα προβολής γραμματοσειρών, το γραμματοκιβώτιο γραμματοσειράς, , το καλύτερο λογισμικό προβολής γραμματοσειράς


Image Colors (Δωρεάν) - Μετατροπή εικόνων σε διάφορους τόνους χρώματος | να αλλάξετε χρώματα, να αλλάξετε χρώματα εικόνας, να αλλάξετε χρώματα εικόνας, να αλλάξετε χρώματα φωτογραφιών, να αλλάξετε το χρώμα των φωτογραφιών, να αλλάξετε τις χρωματικές αποχρώσεις, να αλλάξετε τους τόνους χρώματος, να ρυθμίσετε τους τόνους χρώματος, να ρυθμίσετε το χρώμα της εικόνας, να βελτιστοποιήσετε τα χρώματα των φωτογραφιών


Image Converter (Δωρεάν) - Μετατροπή μορφής αρχείων εικόνας | png σε ico, μετατροπέα εικόνας, μετατροπή png σε ico, jpg σε ico, ico μετατροπέα, μετατροπέα εικόνας, ico σε png, μετατροπή σε ico, png σε ico μετατροπέα, jpg σε gif μετατροπέα δωρεάν download


Image Sharpener (Δωρεάν) - Οξύνετε/Θολώστε εύκολα τις εικόνες σας | το λογισμικό ακονίσματος εικόνας, το λογισμικό ακονίσματος εικόνας, το λογισμικό ακονίσματος φωτογραφιών, το λογισμικό ακονίσματος φωτογραφιών, το λογισμικό ακονίσματος εικόνας δωρεάν, το καλύτερο λογισμικό ακονίσματος εικόνας, την ενίσχυση της εικόνας online, το λογισμικό ευκρίνεια εικόνας, εργαλείο ακονίσματος εικόνας, εργαλείο ακονίσματος εικόνας


Image Sizer (Δωρεάν) - Μετατροπή διαστάσεων εικόνων | μετατροπη διαστασεων, Εικόνα Sizer, Εικόνα Sizer, Image Sizer, Εικόνα Sizer, μετατροπέα μεγέθους εικόνας, μετατροπέα μεγέθους εικόνας, εικόνα moo, μειωτήρα εικόνας, download resizer downloader


Image Thumbnailer (Δωρεάν) - Δημιουργία μικρογραφιών εικόνων σε μορφή HTML | Εικονίδιο δημιουργίας μικρογραφιών, Δημιουργία μικρογραφιών html, Δημιουργία μικρογραφιών ιστοσελίδων, Δημιουργία μικρογραφιών ιστοσελίδων, Δημιουργία thumbnail html, Δημιουργία εικονογραφικών μικρογραφιών, Δημιουργία μικρογραφιών στο διαδίκτυο, Δημιουργία μικρογραφιών Ελεύθερο λογισμικό, Ελεύθερο λογισμικό μικρογραφιών Δημιουργία μικρογραφιών, Δημιουργία μικρογραφιών


Image Viewer (Δωρεάν) - Ένα απλό και ευέλικτο πρόγραμμα προβολής εικόνων | το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής εικόνων, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών, το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών


Image Viewer SP (Δωρεάν για δοκιμή) - Ένα απλό και ευέλικτο πρόγραμμα προβολής εικόνων


Connection Watcher (Δωρεάν) - Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου σας | Παρακολούθηση σύνδεσης δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης, Παρακολούθηση σύνδεσης, Παρακολούθηση σύνδεσης, Σύνδεση δικτύου Moo0, Παρακολούθηση συνδέσεων δικτύου, Παρακολούθηση δικτύου, Παρακολούθηση σύνδεσης


RightClicker (Δωρεάν) - Βελτιώστε το μενού περιβάλλοντος | moo0 rightclicker pro, moo0 rightclicker, δεξί κλικ, δεξί κλικ μενού, αλλάξτε το μενού περιβάλλοντος, προσαρμόστε το μενού περιβάλλοντος, βελτιώστε το μενού περιβάλλοντος, επεξεργαστείτε το μενού περιβάλλοντος, ρυθμίστε μενού περιβάλλοντος, δροσερό μενού περιβάλλοντος


RightClicker Pro (Δωρεάν για δοκιμή) - Βελτιώστε το μενού περιβάλλοντος έντονα


System Closer (Δωρεάν) - Αναστολή / Αδρανοποίηση των XP εύκολα | xp hibernate λογισμικό, αδρανοποίηση εύκολη, αναστολή συστήματος εύκολα, αδρανοποίηση xp παράθυρα, xp εφεδρικά παράθυρα, σύστημα αδρανοποίησης


System Monitor (Δωρεάν) - Εποπτεία των επιδόσεων του Η/Υ σας | σύστημα παρακολούθησης, παρακολούθηση cpu, moo0 σύστημα παρακολούθησης, systemmonitor, παρακολούθηση της θερμοκρασίας συστήματος, εφαρμογή παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης συστήματος, λογισμικό παρακολούθησης του συστήματος, παρακολούθηση συστήματος AMD, καλύτερο monitor cpu temp


XP Desktop Heap (Δωρεάν) - Επιτρέψτε στα XP να διατηρήσουν περισσότερα παράθυρα | επιλύσετε πρόβλημα μεγέθους σωρού επιφάνειας εργασίας στα Windows XP, αυξήστε το μέγεθος σωρού επιφάνειας εργασίας στα Windows XP


Video Converter (Δωρεάν) - Ένας εύκολος μετατροπέας βίντεο, που υποστηρίζει τις περισσότερες μορφές αρχείων | convert2mp4, μετατροπη αρχειων βιντεο, wve to mp4, moo video converter, convert2mp4 video download, convert2mp4 free download, moo converter, youtube to mp4 converter free download, μετατροπη mp4 σε avi online, μετατροπεας video


Video Cutter (Δωρεάν) - Ο πιο γρήγορος κοπτήρας βίντεο χωρίς απώλειες | βίντεο cutter, moo0 βίντεο κοπής, σε απευθείας σύνδεση κοπής βίντεο, κόπτη βίντεο σε απευθείας σύνδεση, trimmer βίντεο, δωρεάν κοπής βίντεο, moo0, moo βίντεο κοπής, κοπεί βίντεο σε απευθείας σύνδεση, κοπής βίντεο φορητό


Video Info (Δωρεάν) - Ανακαλύψτε τα στοιχεία του βίντεο εύκολα! | βίντεο πληροφορίες, βίντεο πληροφορίες, βίντεο πληροφορίες βίντεο, πληροφορίες βίντεο αρχείων, πληροφορίες βίντεο αρχείων, video codec έλεγχος, κωδικοποιητής ήχου έλεγχος, video bitrate έλεγχος, πάρτε πληροφορίες βίντεο, πληροφορίες βίντεο


Video Resizer (Δωρεάν) - Κάντε τα βίντεό σας μικρότερα, με τον ευκολότερο τρόπο | μειωση μεγεθους βιντεο, video minimizer, πως μικραινω το μεγεθος ενος βιντεο, πως θα μικρυνω ενα video, πως να μικρυνω ενα βιντεο, συμπιεση βιντεο online, video minimizer online, περικοπη βιντεο free, moo video minimizer, resizing video files


Video Audio Extractor (Δωρεάν) - Εξαγωγή και αποθήκευση μόνο Ήχου / Μουσικής από βίντεο | βίντεο από το βίντεο, το βίντεο σε ήχο μετατροπέα, moo0 βίντεο σε ήχο, βίντεο σε ήχο, moo βίντεο, δωρεάν βίντεο σε μετατροπέα ήχου, εξαγωγή ήχου από mp4, βίντεο σε λογισμικό ήχου, εξαγωγή μουσικής από βίντεο, εξαγωγή ήχου από λογισμικό βίντεο


FFmpeg (Δωρεάν) - FFmpeg για τα Windows, ένας εξαιρετικός μετατροπέας βίντεο | το ffmpeg παράθυρα κατασκευής, ffmpeg για τα παράθυρα, μετατροπέα βίντεο για τα παράθυρα, ffmpeg κατεβάσετε, ffmpeg παράθυρα, δωρεάν μετατροπέας βίντεο για τα παράθυρα, παράθυρα μετατροπέα βίντεο, τι είναι ffmpeg, ffmpeg φορητό, ffmpeg παράθυρα gui


What's your IP? - Check your IP / Hostname / Browser Info


What's his/her IP? - Find his/her IP Address and Location


Whois (Domain Owner Info) - Check Who is Owning the Domain | Lookup Whois Πληροφορίες, Lookup ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του site / domain, πληροφορίες ιδιοκτήτη αναζήτησης του ιστότοπου


HTML Compressor - Minify your HTML Code | html minimizer, html minify, μείωση του μεγέθους html, βελτιστοποίηση του μεγέθους html, μείωση του html, ελαχιστοποίηση της ιστοσελίδας, μείωση της ιστοσελίδας, μείωση του μεγέθους ιστοσελίδας, βελτιστοποίηση του μεγέθους της ιστοσελίδας


Javascript Compressor - Minify your Javascript Code | javascript minimizer, javascript minify, μειώστε το μέγεθος javascript, βελτιστοποιήστε το μέγεθος javascript, κάντε javascript μικρότερο


CSS (Style Sheet) Compressor - Minify your CSS (Style Sheet) Code | css minimizer, css minify, μειώστε το μέγεθος css, βελτιστοποιήστε το μέγεθος css, κάντε μικρότερο css, ελαχιστοποιήστε το φύλλο στυλ, ελαχιστοποιήστε το φύλλο στυλ, μειώστε το μέγεθος του φύλλου στυλ, βελτιστοποιήστε το μέγεθος του φύλλου στυλ

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川