Μεταφράστε και Αποκτήστε τα προγράμματά μας με άδεια δοκιμής Δωρεάν!
Προσδοκούμε να μπορέσουν να απολαύσουν το λογισμικό μας περισσότεροι άνθρωποι.
Παρακαλούμε βοηθήστε μας να μεταφράσουμε την τοποθεσία και το λογισμικό μας σε άλλες γλώσσες.
Αποκτήστε τα προγράμματά μας με άδεια δοκιμής Δωρεάν με τους ακόλουθους πόντους!
RightClicker Pro Moo0 (70 πόντοι)
ImageViewer SP Moo0 (30 πόντοι)
Τοποθεσία ιστού Moo0  (70 πόντοι)
[Ολοκληρωμένες: Αραβικά, Λευκορωσικά, Κινεζικά (απλοποιημένα), Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ελληνικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ουκρανικά]
(Indonesian σε διεργασία)
 
Εγκαταστάτης λογισμικού Moo0  (30 πόντοι)
[Ολοκληρωμένες: Αραβικά, Λευκορωσικά, Κινεζικά (απλοποιημένα), Κινεζικά (παραδοσιακά), Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά (μερική), Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ρωσικά,
Σερβικά, Τουρκικά, Ουκρανικά]
 
RightClicker / Pro Moo0  (70 πόντοι)
(Danish σε διεργασία)
(Greek σε διεργασία)
(Lithuanian σε διεργασία)
ImageViewer SP Moo0  (30 πόντοι)
 
AudioEffecter Moo0  (10 πόντοι)
AudioPlayer Moo0  (10 πόντοι)
AudioTypeConverter Moo0  (10 πόντοι)
Mp3InfoEditor Moo0  (10 πόντοι)
VoiceRecorder Moo0  (10 πόντοι)
 
Magnifier Moo0  (10 πόντοι)
(Armenian σε διεργασία)
MultiDesktop Moo0  (10 πόντοι)
ScreenShot Moo0  (10 πόντοι)
SimpleTimer Moo0  (10 πόντοι)
TransparentMenu Moo0  (10 πόντοι)
WindowMenuPlus Moo0  (10 πόντοι)
WorldTime Moo0  (10 πόντοι)
 
Anti-Recovery Moo0  (10 πόντοι)
DiskCleaner Moo0  (20 πόντοι)
FileMonitor Moo0  (10 πόντοι)
FileShredder Moo0  (10 πόντοι)
HashCode Moo0  (10 πόντοι)
TimeStamp Moo0  (10 πόντοι)
 
ColorPicker Moo0  (10 πόντοι)
FontViewer Moo0  (10 πόντοι)
ImageInColors Moo0  (10 πόντοι)
ImageSharpener Moo0  (10 πόντοι)
ImageSizer Moo0  (10 πόντοι)
ImageThumbnailer Moo0  (10 πόντοι)
ImageTypeConverter Moo0  (10 πόντοι)
 
ConnectionWatcher Moo0  (10 πόντοι)
 
SystemCloser Moo0  (10 πόντοι)
SystemMonitor Moo0  (10 πόντοι)
(Lithuanian σε διεργασία)
XpDesktopHeap Moo0  (10 πόντοι)
 
VideoConverter Moo0  (20 πόντοι)
Video Cutter Moo0  (10 πόντοι)
VideoInfo Moo0  (10 πόντοι)
VideoMinimizer Moo0  (10 πόντοι)
VideoToAudio Moo0  (10 πόντοι)
YouTube Downloader Moo0  (10 πόντοι)
Sorry for the delayed handling of all the translation files we've received during Nov, 2011 ~ Apr, 2013.
It was due to the health problem of one of our main developers.
He's feeling fine now, and we'll be restarting to handle the translations from the older submits now.
Our deepest apologies and sincere thanks to all our kind translators.
Σας ευχαριστούμε για τη μετάφραση!
2013/10/25VoiceRecorderΕλληνικά (Αναθεώρηση) geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/09/25VideoMinimizerThai mos2541y
2013/09/07XpDesktopHeapΙσπανικά Vicente Rosales (Epicator)
2013/08/29Τοποθεσία ιστούΡωσικά (Αναθεώρηση) Arcady Otdelnov (Мой компьютер)
2013/08/28YouTube DownloaderΡωσικά Arcady Otdelnov (Мой компьютер)
2013/08/27VideoMinimizerΡωσικά (Αναθεώρηση) Yego®ka
2013/08/24VideoMinimizerΡωσικά Yego®ka
2013/08/23VideoToAudioΡωσικά Arcady Otdelnov (Мой компьютер)
2013/07/31Τοποθεσία ιστούΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/21ConnectionWatcherΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/21RightClicker / ProΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/21SystemCloserΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/21SystemMonitorΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/21XpDesktopHeapΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/20ColorPickerΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/20FontViewerΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/20ImageInColorsΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/20ImageTypeConverterΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/20ImageSharpenerΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/20ImageSizerΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/20ImageThumbnailerΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/20ImageViewer / SPΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/19AudioEffecterΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/19AudioEffecterΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/19AudioPlayerΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/19Mp3InfoEditorΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/19VoiceRecorderΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/18Anti-RecoveryΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/18DiskCleanerΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/18FileMonitorΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/18FileShredderΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/18HashCodeΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/18TimeStampΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/17MagnifierΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/17MultiDesktopΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/17ScreenShotΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/08/17SimpleTimerΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/17TransparentMenuΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/17WindowMenuPlusΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/17WorldTimeΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/16VideoConverterΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/16VideoInfoΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/16VideoMinimizerΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/16VideoToAudioΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/16Video CutterΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/08/16Video CutterΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2013/08/10YouTube DownloaderΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2013/08/10YouTube DownloaderΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/07/31Τοποθεσία ιστούΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Zhang Zhe
2013/07/30VideoInfoΠολωνικά Zbigniew Strzelczyk
2013/07/26YouTube DownloaderΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/07/26Τοποθεσία ιστούΕλληνικά (Αναθεώρηση) geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/07/25WorldTimeΠολωνικά Zbigniew Strzelczyk
2013/07/24Τοποθεσία ιστούΚινεζικά (απλοποιημένα) Zhang Zhe
2013/07/05Anti-RecoveryΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/07/05Video CutterΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/07/05Video CutterΓαλλικά R.Chabloz
2013/07/05AudioEffecterΓαλλικά (Αναθεώρηση) R.Chabloz
2013/06/29AudioEffecterΓαλλικά (Αναθεώρηση) R.Chabloz
2013/06/29SystemCloserΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/06/29SystemCloserΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/29WorldTimeΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/29XpDesktopHeapΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/25ImageInColorsΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/25ImageSharpenerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/25ImageSizerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/25ImageThumbnailerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/24ColorPickerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/24FontViewerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/24HashCodeΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/24Mp3InfoEditorΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/23ConnectionWatcherΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/23FileMonitorΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/23MagnifierΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/23TimeStampΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/21VideoConverterΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/21VideoInfoΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/21VideoToAudioΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/21WindowMenuPlusΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/20AudioPlayerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/20ImageTypeConverterΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/20ScreenShotΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/20SimpleTimerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/19DiskCleanerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/19SystemMonitorΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/18AudioTypeConverterΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/18AudioEffecterΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/18FileShredderΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/18TransparentMenuΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/17MultiDesktopΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/17VideoMinimizerΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/17VoiceRecorderΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/16ImageViewer / SPΟυγγρικά lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/16RightClicker / ProΟυγγρικά (Revision) lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/16ΕγκαταστάτηςΟυγγρικά (Revision) lostprophet (Lostprophet Magyarítások)
2013/06/12VideoToAudioΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/06/06Video CutterΑραβικά Ehap Metwally Aly Hassan
2013/06/02VideoInfoΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/06/01DiskCleanerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/06/01TransparentMenuΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/29Anti-RecoveryΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/29FileShredderΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/28FileMonitorΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/28HashCodeΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/23VideoMinimizerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/19VideoConverterΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/18Video CutterΠολωνικά Zbigniew Strzelczyk
2013/05/13AudioEffecterΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/05/13WorldTimeΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/05/13ΕγκαταστάτηςΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/05/12ImageViewer / SPΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/11Video CutterΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/10Τοποθεσία ιστούΕλληνικά (Αναθεώρηση) geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/07SystemMonitorΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/05/04ImageViewer / SPΠολωνικά (Αναθεώρηση) Zbigniew Strzelczyk
2013/05/03MultiDesktopΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/05/03MultiDesktopΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/05/03TransparentMenuΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29AudioEffecterΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29AudioTypeConverterΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29MagnifierΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29ScreenShotΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29SimpleTimerΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29WindowMenuPlusΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29WorldTimeΡουμανικά Jaff (Oprea Nicolae) (MIDI MANiACS)
2013/04/29ImageViewer / SPΠολωνικά Zbigniew Strzelczyk
2013/04/29ConnectionWatcherΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/29SimpleTimerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/29ConnectionWatcherΣερβικά (Cyrillic) Ozzii
2013/04/29HashCodeΣερβικά (Cyrillic) Ozzii
2013/04/29SystemCloserΣερβικά (Cyrillic) Ozzii
2013/04/29HashCodeΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/04/29WindowMenuPlusΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/04/28FontViewerΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/04/26SystemMonitorΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2013/04/26SystemMonitorΣερβικά (Cyrillic) Ozzii
2013/04/25VoiceRecorderΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/22AudioPlayerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/22WorldTimeΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/20AudioTypeConverterΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/19VoiceRecorderΚινεζικά (παραδοσιακά) (Αναθεώρηση) JK
2013/04/17DiskCleanerEstonian Toivo Purge
2013/04/16AudioEffecterΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/16ColorPickerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/16FontViewerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/15VideoMinimizerFinnish Marco Lindgren
2013/04/10SystemMonitorΒουλγαρικά Alert
2013/04/09VoiceRecorderΚινεζικά (παραδοσιακά) JK
2013/04/08TransparentMenuΒουλγαρικά B.Zh
2013/04/08AudioEffecterΓαλλικά (Αναθεώρηση) R.Chabloz
2013/04/07ScreenShotΚινεζικά (απλοποιημένα) Gilbert Zhang
2013/04/07ImageSharpenerΑραβικά Majed Alotaibi
2013/04/07ImageViewer / SPΑραβικά Majed Alotaibi
2013/04/07MagnifierΑραβικά Majed Alotaibi
2013/04/07ScreenShotΑραβικά Majed Alotaibi
2013/04/07SimpleTimerΑραβικά Majed Alotaibi
2013/04/07ImageSharpenerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/07MagnifierΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/07ScreenShotΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/06ImageInColorsΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/06ImageSizerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/06ImageThumbnailerΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/06ImageTypeConverterΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/06Mp3InfoEditorΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/06MultiDesktopΕλληνικά geogeo.gr (geogeo.gr)
2013/04/05WindowMenuPlusΓερμανικά Ralph Hiesl
2013/04/05SystemCloserΠορτογαλικά Βραζιλίας Fernando Paladini (pCreations) (TechSempre)
2013/04/05DiskCleanerCroatian Alen Bajo
2013/04/05DiskCleanerΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2012/12/09RightClicker / ProΕλληνικά Γιώργος Μαλαμάς
2011/11/07Τοποθεσία ιστούΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2011/10/14ImageViewer / SPΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2011/10/11Τοποθεσία ιστούΡωσικά (Αναθεώρηση) fishercool
2011/09/29WindowMenuPlusΕλληνικά Γιώργος Μαλαμάς
2011/09/28Τοποθεσία ιστούΔανικά Rasmus Blomqvist
2011/09/23AudioTypeConverterΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2011/09/23VideoConverterΓαλλικά Christian LEFEVRE
2011/09/23VideoInfoΓαλλικά Christian LEFEVRE
2011/09/23VideoMinimizerΓαλλικά Christian LEFEVRE
2011/09/23VideoToAudioΓαλλικά Christian LEFEVRE
2011/09/23Τοποθεσία ιστούΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2011/09/18RightClicker / ProΙνδονησιακά elda taluta
2011/09/08TimeStampΕλληνικά Γιώργος Μαλαμάς
2011/09/08Τοποθεσία ιστούΕλληνικά Γιώργος Μαλαμάς
2011/09/07ImageViewer / SPΙνδονησιακά Nidlol Masyhud (Zaid bin Tsabit for Translation) (Jaring Hikmah)
2011/09/06Τοποθεσία ιστούΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2011/08/31Τοποθεσία ιστούΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2011/08/31AudioTypeConverterΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2011/08/31VideoConverterΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2011/08/31VideoInfoΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2011/08/31VideoToAudioΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2011/08/28VideoMinimizerΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2011/08/27WindowMenuPlusΔανικά Rasmus Blomqvist
2011/08/27ΕγκαταστάτηςΔανικά (Αναθεώρηση) Rasmus Blomqvist
2011/08/27ΕγκαταστάτηςΕλληνικά (Αναθεώρηση) Γιώργος Μαλαμάς
2011/08/25ConnectionWatcherΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2011/08/25FileMonitorΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2011/08/25ImageThumbnailerΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2011/08/25ScreenShotΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2011/08/23RightClicker / ProΚινεζικά (παραδοσιακά) a0683e22
2011/08/23RightClicker / ProΡωσικά (Αναθεώρηση) alex
2011/08/23RightClicker / ProΣουηδικά Göran Malmberg, Idre, Sweden
2011/02/10ΕγκαταστάτηςΣερβικά (Cyrillic) ozzii
2011/02/10ΕγκαταστάτηςΤουρκικά (Αναθεώρηση) Yavuz Aydemir
2011/02/09RightClicker / ProΚινεζικά (απλοποιημένα) Mr.black
2011/02/09RightClicker / ProΣερβικά (Cyrillic) ozzii
2011/02/08FileMonitorΚινεζικά (παραδοσιακά) Li-Shaing Roung (微風山谷)
2011/02/08WindowMenuPlusΠολωνικά Habeck
2011/02/07Anti-RecoveryΚινεζικά (απλοποιημένα) 丁齐圆
2011/02/07Anti-RecoveryΚινεζικά (παραδοσιακά) 丁齐圆
2011/01/31FileShredderΒουλγαρικά Tegote
2011/01/31ScreenShotΚινεζικά (παραδοσιακά) 澄澄(僅翻譯原翻譯作者未翻譯之字串)
2010/11/28MagnifierΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28MagnifierΡωσικά Arhim2005
2010/11/28MultiDesktopΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28MultiDesktopΡωσικά Arhim2005
2010/11/28SimpleTimerΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28TransparentMenuΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28TransparentMenuΡωσικά Arhim2005
2010/11/28WindowMenuPlusΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28WindowMenuPlusΡωσικά Arhim2005
2010/11/28DiskCleanerΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28DiskCleanerΡωσικά Arhim2005
2010/11/28FileShredderΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28FileShredderΡωσικά Arhim2005
2010/11/28FontViewerΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28SystemMonitorΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28SystemMonitorΡωσικά Arhim2005
2010/11/28AudioEffecterΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28AudioEffecterΡωσικά Arhim2005
2010/11/28AudioPlayerΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28AudioPlayerΡωσικά Arhim2005
2010/11/28VoiceRecorderΛευκορωσικά Arhim2005
2010/11/28VoiceRecorderΡωσικά Arhim2005
2010/11/28AudioEffecterΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2010/11/28AudioPlayerΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2010/11/28AudioEffecterΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/11/28AudioPlayerΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/10/31VoiceRecorderItalian (Addition) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/10/31VoiceRecorderFrench (Addition) Christian LEFEVRE
2010/10/04Τοποθεσία ιστούFrench (Revision and Addition) Christian LEFEVRE
2010/10/04DiskCleanerΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/30Anti-RecoveryΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/30ConnectionWatcherΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/30ImageSharpenerΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/30ScreenShotΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/30SystemCloserΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/30WorldTimeΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/30FileMonitorΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21Τοποθεσία ιστούΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21ImageViewer / SPΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21MagnifierΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21MultiDesktopΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21ScreenShotΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21SimpleTimerΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21TransparentMenuΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21WindowMenuPlusΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/21WorldTimeΟυκρανικά askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/20RightClicker / ProΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2010/09/20ΕγκαταστάτηςΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2010/09/14ColorPickerΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/14ImageThumbnailerΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2010/09/14XpDesktopHeapΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/11HashCodeΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/11FileMonitorΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/11SimpleTimerΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/11WindowMenuPlusΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/09FontViewerΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/09ImageInColorsΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/09Mp3InfoEditorΓαλλικά (Αναθεώρηση) Christian LEFEVRE
2010/09/09VoiceRecorderΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/09TransparentMenuΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/04MagnifierΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/04MultiDesktopΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/04SimpleTimerΣουηδικά J-O.N
2010/09/04WindowMenuPlusΠορτογαλικά Ivo Frazão
2010/09/01AudioEffecterUkrainian askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/01AudioPlayerUkrainian askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/01AudioTypeConverterUkrainian askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/01Mp3InfoEditorUkrainian askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/01VoiceRecorderUkrainian askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/01ΕγκαταστάτηςUkrainian askold.uaix (тумблер пиарофага)
2010/09/01AudioEffecterΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/01AudioPlayerΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/01AudioTypeConverterΓαλλικά Christian LEFEVRE
2010/09/01ImageThumbnailerΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/08/11VoiceRecorderΣουηδικά Tony
2010/08/11VoiceRecorderΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/08/11AudioEffecterΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/08/10WindowMenuPlusΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/10WindowMenuPlusΡωσικά Arhim2005
2010/08/10XpDesktopHeapΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/10XpDesktopHeapΡωσικά Arhim2005
2010/08/04MultiDesktopΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/04MultiDesktopΡωσικά Arhim2005
2010/08/04TransparentMenuΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/04TransparentMenuΡωσικά Arhim2005
2010/08/03ScreenShotΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/03ScreenShotΡωσικά Arhim2005
2010/08/03SimpleTimerΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/03SimpleTimerΡωσικά Arhim2005
2010/08/02FileMonitorΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/02FileMonitorΡωσικά Arhim2005
2010/08/02FontViewerΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/02FontViewerΡωσικά Arhim2005
2010/08/02ImageSharpenerΛευκορωσικά Arhim2005
2010/08/02ImageSharpenerΡωσικά Arhim2005
2010/08/01RightClicker / ProΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/07/31MagnifierΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/07/31TransparentMenuΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/07/31XpDesktopHeapΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/07/30Anti-RecoveryΛευκορωσικά Arhim2005
2010/07/30Anti-RecoveryΡωσικά Arhim2005
2010/07/30ΕγκαταστάτηςByelorussian (Addition) Arhim2005
2010/07/30ΕγκαταστάτηςRussian (Addition) Arhim2005
2010/07/29ColorPickerΡουμανικά F. David (FiberDownload)
2010/07/26WorldTimeΡουμανικά F. David (FiberDownload)
2010/07/26WindowMenuPlusΠορτογαλικά Βραζιλίας João Reis (JManz Blog)
2010/07/26DiskCleanerΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/07/26ImageSizerΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/07/26MagnifierΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/07/25AudioTypeConverterΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/07/25Mp3InfoEditorΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/07/25SimpleTimerΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/07/23ImageViewer / SPΟλλανδικά Hans Postema
2010/07/22FileShredderΠολωνικά Zapieniony Zgredzmin
2010/07/21WindowMenuPlusΒενετικά Fabio Lazarin (el galepin)
2010/07/21WindowMenuPlusΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/07/21TransparentMenuΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/07/21Anti-RecoveryΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/07/21ΕγκαταστάτηςItalian (Addition) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/07/17Τοποθεσία ιστούItalian (Addition) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/07/14ΕγκαταστάτηςHungarian (Partial) Robert L. (Robert L. Productions)
2010/07/12RightClicker / ProΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/07/12RightClicker / ProUkrainian Oleksiy Hrabovs'kyy
2010/07/07ConnectionWatcherΣερβικά (Latin) Slavisa Petkovic
2010/07/07HashCodeΣερβικά (Latin) Slavisa Petkovic
2010/07/07SystemMonitorΣερβικά (Latin) Slavisa Petkovic
2010/07/07DiskCleanerΠολωνικά (Αναθεώρηση) Gora Zbigniew
2010/07/07AudioPlayerΚινεζικά (παραδοσιακά) Gee
2010/07/07AudioPlayerΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/07/07AudioEffecterΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/07/07VoiceRecorderΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/07/01MultiDesktopΠερσικά Hassan Ali Nategh Zadeh (zolal.net)
2010/05/23SystemMonitorΚινεζικά (παραδοσιακά) (Αναθεώρηση) Heaven
2010/05/23SystemMonitorΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/22VoiceRecorderΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/21DiskCleanerΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/14AudioEffecterΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/14ImageInColorsΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/09MultiDesktopΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/09ScreenShotΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/09SimpleTimerΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/09FileMonitorΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/09FontViewerΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/09ImageSharpenerΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/09XpDesktopHeapΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/05/08Τοποθεσία ιστούItalian (Addition) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/04/28AudioPlayerΙταλικά (Αναθεώρηση) Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2010/04/28ΕγκαταστάτηςΕλληνικά Panagiotis Fotoglou
2010/04/19SystemMonitorΟλλανδικά (Αναθεώρηση) Hans Postema
2010/04/15Τοποθεσία ιστούΚινεζικά (απλοποιημένα) chengent
2009/04/14Mp3InfoEditorΚινεζικά (παραδοσιακά) Gee
2010/03/16Τοποθεσία ιστούΟλλανδικά Hans Postema
2010/03/14Τοποθεσία ιστούΑραβικά alyzeedus_dwadeh (http://www.wata.cc)
2010/02/23ColorPickerΟλλανδικά Hans Postema
2010/02/23Mp3InfoEditorΟλλανδικά Hans Postema
2010/02/23Mp3InfoEditorΓαλλικά DODICH (Dodich Informatique)
2010/02/23RightClicker / ProΣλοβακικά Igor Stefanko
2010/02/23RightClicker / ProΟλλανδικά (Αναθεώρηση) Geert Delmeiren (Belgium)
2010/02/23ΕγκαταστάτηςΟλλανδικά Geert Delmeiren (Belgium)
2010/02/23ΕγκαταστάτηςΚινεζικά (απλοποιημένα) chengent
2010/02/23ImageViewer / SPΤουρκικά Yavuz Aydemir
2010/02/23RightClicker / ProΤουρκικά Yavuz Aydemir
2010/02/23ΕγκαταστάτηςΤουρκικά Yavuz Aydemir
2010/02/23DiskCleanerΠολωνικά Gora Zbigniew
2010/02/23SystemMonitorΠολωνικά Grzegorz Sikora
2010/02/23ImageSizerΚινεζικά (παραδοσιακά) LHK
2010/02/23AudioTypeConverterVietnamese Nameless69vn
2010/02/23VoiceRecorderΚινεζικά (απλοποιημένα) wander
2009/12/11ΕγκαταστάτηςΑραβικά alyzeedus_dwadeh (http://www.wata.cc)
2009/12/11RightClicker / ProΑραβικά alyzeedus_dwadeh (http://www.wata.cc)
2009/12/11ΕγκαταστάτηςΚινεζικά (παραδοσιακά) Heaven
2009/12/11SystemMonitorΚινεζικά (παραδοσιακά) (Αναθεώρηση) Heaven
2009/12/11ΕγκαταστάτηςΓαλλικά Kévin Jorand
2009/12/11ColorPickerΚινεζικά (απλοποιημένα) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/11AudioTypeConverterΚινεζικά (απλοποιημένα) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/11AudioTypeConverterΙσπανικά Ricardo A. Rivas (Website Translations)
2009/11/09AudioEffecterΚινεζικά (απλοποιημένα) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/09AudioPlayerΚινεζικά (απλοποιημένα) (Αναθεώρηση) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/09FileShredderΚινεζικά (απλοποιημένα) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/09ImageSizerΚινεζικά (απλοποιημένα) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/09Mp3InfoEditorΚινεζικά (απλοποιημένα) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/09SystemCloserΚινεζικά (απλοποιημένα) Lixun Ou (114免费正版软件站)
2009/11/04RightClicker / ProΓαλλικά (Revision) (1) Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/11/04RightClicker / ProFrench (Revision) (2) Kévin Jorand
2009/11/04RightClicker / ProFrench (Revision) (Unification) Kévin Jorand
2009/11/04RightClicker / ProΠολωνικά Reph
2009/11/01FileShredderΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/31ImageSizerΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/27ImageTypeConverterΚινεζικά (απλοποιημένα) aaplayboy (落花流水)
2009/10/27ImageTypeConverterΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/27ImageTypeConverterΙσπανικά Emilio Risueño
2009/10/25Τοποθεσία ιστούΡωσικά Arhim2005
2009/10/24Τοποθεσία ιστούΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/23Τοποθεσία ιστούΓαλλικά Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/10/20ImageThumbnailerΓαλλικά Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/10/20ImageViewer / SPΓαλλικά Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/10/19HashCodeΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/19SystemCloserΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/18ImageTypeConverterΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/16ImageThumbnailerΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/16ImageThumbnailerΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/16ImageThumbnailerΡωσικά Arhim2005
2009/10/15Τοποθεσία ιστούΙταλικά Alessio Sofia
2009/10/14MagnifierΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/14MagnifierΙταλικά Alessio Sofia
2009/10/14MagnifierΡωσικά Arhim2005
2009/10/14WorldTimeΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/14WorldTimeΙταλικά Alessio Sofia
2009/10/14WorldTimeΡωσικά Arhim2005
2009/10/12RightClicker / ProΟυγγρικά Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/10/12RightClicker / ProΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/11SystemMonitorΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/11SystemMonitorΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/11SystemMonitorΡωσικά Arhim2005
2009/10/11VoiceRecorderΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/11VoiceRecorderΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/11VoiceRecorderΡωσικά Arhim2005
2009/10/10AudioPlayerΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/10ConnectionWatcherΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/10DiskCleanerItalian Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/10ImageViewer / SPΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/09Mp3InfoEditorΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/09Mp3InfoEditorΡωσικά Arhim2005
2009/10/09TimeStampΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/09TimeStampΡωσικά Arhim2005
2009/10/09SystemCloserΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/09SystemCloserΡωσικά Arhim2005
2009/10/09ΕγκαταστάτηςΛευκορωσικά Arhim2005
2009/10/09ΕγκαταστάτηςΙταλικά Rinaldo M. aka Whiteshark (Whiteshark)
2009/10/09ΕγκαταστάτηςΡωσικά Arhim2005
2009/10/01RightClicker / ProΠορτογαλικά Βραζιλίας Cassio Alves
2009/09/30ColorPickerΙταλικά Alessio Sofia
2009/09/30TimeStampΙταλικά Alessio Sofia
2009/09/27DiskCleanerΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/27DiskCleanerΡωσικά Arhim2005
2009/09/27FileShredderΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/27FileShredderΡωσικά Arhim2005
2009/09/27HashCodeΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/27HashCodeΡωσικά Arhim2005
2009/09/27ImageInColorsΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/27ImageInColorsΡωσικά Arhim2005
2009/09/27ImageSizerΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/27ImageSizerΡωσικά Arhim2005
2009/09/25ImageViewer / SPΓερμανικά Karl Winzig
2009/09/22ImageThumbnailerΙσπανικά Aldo Sanabria
2009/09/20AudioEffecterΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/20AudioEffecterΡωσικά Arhim2005
2009/09/20AudioPlayerΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/20AudioPlayerΡωσικά Arhim2005
2009/09/20AudioTypeConverterΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/20AudioTypeConverterΡωσικά Arhim2005
2009/09/20ColorPickerΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/20ColorPickerΡωσικά Arhim2005
2009/09/20ConnectionWatcherΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/20ConnectionWatcherΡωσικά Arhim2005
2009/09/17ImageViewer / SPΛευκορωσικά Arhim2005
2009/09/17ImageViewer / SPΡωσικά Arhim2005
2009/09/14ImageTypeConverterΡωσικά Happit
2009/09/14ImageTypeConverterΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/12ColorPickerΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/12FileShredderΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/12ImageInColorsΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/12ImageThumbnailerΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/12TimeStampΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/12HashCodeΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/11AudioTypeConverterΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/10SystemCloserΤσεχικά Drahoslav Tvarog
2009/09/10SystemCloserΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/09ConnectionWatcherΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/09ConnectionWatcherΤσεχικά Drahoslav Tvarog
2009/09/08SystemMonitorΤσεχικά Drahoslav Tvarog
2009/09/08SystemMonitorΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/07ImageSizerΤουρκικά Volkan KOÇ (Bilgi ve Teknoloji Merkezi)
2009/09/07ImageSizerΓαλλικά DMatter
2009/09/06FileShredderΓαλλικά Nicolas FRETIGNY
2009/09/05TimeStampΓαλλικά Kévin Jorand
2009/09/02VoiceRecorderΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01AudioEffecterΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01AudioPlayerΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01ColorPickerΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01FileShredderΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01ImageInColorsΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01ImageSizerΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01ImageThumbnailerΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01MagnifierΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01Mp3InfoEditorΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01WorldTimeΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/09/01Τοποθεσία ιστούΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/08/31RightClicker / ProΛευκορωσικά Arhim2005
2009/08/31RightClicker / ProΡωσικά Arhim2005
2009/08/30SystemMonitorΓαλλικά Kévin Jorand
2009/08/30SystemMonitorGerman (Revision) Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/08/28SystemCloserΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/08/27ImageTypeConverterΓαλλικά Kévin Jorand
2009/08/27ImageTypeConverterΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/08/26TimeStampΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/08/26TimeStampΚινεζικά (απλοποιημένα) jason_jiang
2009/08/24ConnectionWatcherΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/08/23SystemMonitorΟλλανδικά T. Geisink
2009/08/23ΕγκαταστάτηςΓερμανικά Maaster (Phillipp Arnold) (Maasters Website)
2009/08/23ΕγκαταστάτηςΔανικά lfete (Peter´s Blog)
2009/08/23SystemMonitorΔανικά (Αναθεώρηση) lfete (Peter´s Blog)
2009/08/20SystemMonitorΚινεζικά (απλοποιημένα) Benny Flash (Benny's PowerKnock)
2009/08/18ConnectionWatcherΚινεζικά (απλοποιημένα) Benny Flash (Benny's PowerKnock)
2009/08/14HashCodeΚινεζικά (απλοποιημένα) Continue
2009/08/13FileShredderΠορτογαλικά Βραζιλίας Agrios BR
2009/08/12SystemMonitorΠορτογαλικά Βραζιλίας Agrios BR
2009/08/11HashCodeΓερμανικά Jimmie
2009/08/10WorldTimeΠορτογαλικά Βραζιλίας Agrios BR
2009/08/09TimeStampΙσπανικά Adrian from Spain
2009/08/08RightClicker / ProΙσπανικά Adrian from Spain
2009/08/07ConnectionWatcherΙσπανικά Adrian from Spain
2009/08/06SystemMonitorΙσπανικά Adrian from Spain
2009/07/15RightClicker / ProGerman (Revision) Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/06/20RightClicker / ProΓερμανικά Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/06/06SystemMonitorΔανικά lfete (Peter´s Blog)
2009/03/21ImageViewer / SPSpanish (Addition) Álvaro Méndez (Charcutero y Yo)
2009/02/27SystemMonitorΚινεζικά (παραδοσιακά) Heaven
2009/02/25AudioPlayerΚινεζικά (απλοποιημένα) WongMao
2009/02/02AudioPlayerΟλλανδικά Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/01/31SystemMonitorΓερμανικά Κάποιο ανώνυμο πρόσωπο
2009/01/28ImageViewer / SPΙσπανικά Álvaro Méndez (Charcutero y Yo)
2008/10/30AudioPlayerΙσπανικά Álvaro Méndez (Charcutero y Yo)
2008/10/07RightClicker / ProΟλλανδικά Marco Korthout (MoZeSKrieBeL.com)
2008/09/30RightClicker / ProΓαλλικά Albert Dupontel
2008/09/27Mp3InfoEditorΙταλικά Paolo Villanis (infolab media e multimedia) (SkiPlay)
2008/09/27AudioTypeConverterΙταλικά Paolo Villanis (infolab media e multimedia) (SkiPlay)

Αρχική σελίδα Moo0 - Λίστα λογισμικού Moo0 - Web Application List Moo0 - Moo0 in English - Moo0 in عربي - Moo0 in Беларускі - Moo0 in Dansk - Moo0 in Deutsch - Moo0 in Français - Moo0 in Italiano - Moo0 in 简体中文 - Moo0 in 日本語 - Moo0 in 한국어 - Moo0 in Nederlands - Moo0 in Русский - Moo0 in Svenska - Moo0 in Українська